Редакційна політика

Галузь та проблематика

Військово-технічний збірник – друковане фахове наукове видання, містить матеріали результатів наукових досліджень, наукових і науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня Національної академії сухопутних військ, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ. Тематична спрямованість та проблематика збірника: теоретичні, науково-технічні і технологічні проблеми створення, експлуатації, відновлення озброєння та військової техніки. Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, курсантів і всіх, хто цікавиться проблемами військової науки та техніки.

 

Політика розділів

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ОВТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВИРОБНИЦТВО ОВТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ОВТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАХИСТ ОВТ ВІД ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ ТА УРАЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Для оцінювання наукових статей, що подаються до опублікування у Військово-технічному збірнику, здійснюється їхнє обов'язкове рецензування, а саме:

 1. Кожна наукова стаття підлягає внутрішньому та/або зовнішньому рецензуванню.
 2. Внутрішнє рецензування здійснюється членами редколегії Збірника. Рішення про вибір внутрішнього рецензента приймає головний редактор або заступники головного редактора. 
 3. Зовнішнє рецензування здійснюється незалежними висококваліфікованими фахівцями за конкретним науковим напрямком тематичної спрямованості Збірника. Рішення про вибір зовнішнього рецензента приймає головний редактор або заступники головного редактора. 
 4. Рецензування (доопрацювання) наукової статті здійснюється протягом одного місяця. Однак, цей термін може змінюватися на прохання рецензента або автора.
 5. Рецензент має право відмовитися від рецензування, особливо за наявності явного конфлікту інтересів для запобігання впливу на його сприйняття та інтерпретацію матеріалів наукової статті. 
 6. За результатами внутрішнього та/або зовнішнього рецензування надаються рекомендації щодо опублікування наукової статті: прийняти без доопрацювання; прийняти з доопрацюванням (обґрунтовується); відхилити (обґрунтовується). 
 7. Для доопрацювання наукової статті автору надсилається текст рецензії на електронну пошту з наданими рецензентом рекомендаціями. Автор повинен внести зміни відповідно до рекомендацій або обґрунтувати їхнє спростування. Доопрацьована наукова стаття повторно рецензується. 
 8. При небажанні автора доопрацьовувати наукову статтю (враховувати рекомендації рецензента; обґрунтовувати спростування рекомендацій рецензента, перевищення термінів доопрацювання без прохання їх подовження), стаття відхиляється з надсиланням йому обґрунтованої відповіді на електронну пошту. 
 9. За наявності невирішених протиріч між автором та рецензентом можливе направлення наукової статті на додаткове рецензування. В конфліктних ситуаціях рішення приймає головний редактор на підставі рішення редколегії Збірника.
 10. Рішення про опублікування або відхилення наукової статті приймається головним редактором з урахуванням результатів рецензування. 
 11. Автор наукової статті інформується про прийняття або відхилення наукової статті після ухвалення відповідного рішення головним редактором. 
 12. Рецензії наукових статтей зберігаються в редакції Збірника та використовуються виключно для внутрішнього документообігу.

 

Періодичність публікації

"Військово-технічний збірник" виходить двічі на рік починаючи з 2009 року.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Настишин Юрій Адамович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Корольов Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Рижов Євген Вікторович, кандидат технічних наук, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Шабатура Юрій Васильович, доктор технічних наук, професор, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Ванкевич Петро Іванович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Грабчак Володимир Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Зіркевич Валентин Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Зубков Анатолій Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Кривцун Володимир Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Купріненко Олександр Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Лаврут Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Сальник Юрій Павлович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Сокіл Богдан Іванович, доктор технічних наук, професор, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Чорний Микола Васильович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Майстренко Олександр Васильович, доктор військових наук, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Хаустов Дмитро Євгенович, кандидат технічних наук, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Малинич Сергій Захарович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Чепков Ігор Борисович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Київ, Україна.

Васьківський Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Київ, Україна.

Лапицький Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Київ, Україна.

Оліярник Богдан Олексійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Державне підприємство «Львівський державний завод «ЛОРТА»», Львів, Україна.

Волочій Богдан Юрійович, доктор технічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Дробенко Богдан Дем’янович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, Львів, Україна.

Сакович Лев Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна.

Стадник Василь Йосифович, доктор фізико-математичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна.

Коструба Андрій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, доцент, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Львів, Україна.

Кавалек Адам, габілітований доктор наук, професор, Військовий технологічний університет, Варшава, Польща.

Зовісло-Грюневалд Наташа, габілітований доктор наук, професор, Університет Федеральних Збройних Сил Мюнхена, Мюнхен, Німеччина.