DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.14.2016.117-120

Техніко-економічне обгрунтування і рекомендації щодо оптимального забезпечення автотранспортних підприємств відповідною кількістю та номенклатурою запасних частин

A. P. Polyakov, V. Y. Nagachevskyi, M. Y. Myronyuk

Анотація


Стаття стосується вирішення актуального науково-прикладного завдання техніко-економічного обґрунтування і надання рекомендацій щодо оптимального забезпечення автотранспортних підприємств відповідною кількістю та номенклатурою запасних частин. Приведена в узагальненому вигляді методологія раціоналізації матеріально-технічних витрат на забезпечення розподілу деталей та агрегатів системи живлення КамАЗ-5320 відповідно до способів їх одержання службою забезпечення ремонтним фондом автотранспортного підприємства.

Ключові слова


автотранспортні підприємства; запасні частини; ремонт автомобілів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бродецкий Г.Л. Управление запасами / Г.Л. Бродецкий. – М.: Эксмо, 2008 – 352 с.

Шрайбфер Дж. Эффективное управление запасами / Шрайбфер Дж. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 – 304 с.

Кириленко В.А., Артюшин Л.М., Каленик М,М. Економіка експлуатації транспортних засобів бюджетних установ силових міністерств та відомств України. Навчальний посібник, – Хмельницький : Видавництво академії ДПСУ, 2013. – 279 с.

Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року. Міністерство транспорту України. Проект // Авто. – 2001, №14 - 15. – С. 14-18.

Поляков А.П. Оцінка ефективності застосування методики підтримування працездатності системи живлення дизелів автомобілів / А.П. Поляков, О.М. Плахотник, О.П. Антонюк // Вісник Східноєвропейського національного університету імені Володимира Даля – 2010. – №6 (148) – С. 169-173.

Поляков А.П. Метод формування необхідної кількості запасних частин для ремонту засобів транспорту / А.П. Поляков, О.О. Галущак, Д.О. Галущак, О.П. Антонюк // «Наукові праці ВНТУ», – №2. – 2012. Електронне наукове фахове видання. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2012_ 2/2012-2.files/ uk/12apptmr_ua.pdf

Поляков А.П. Аналіз факторів, які впливають на формування потреби автотранспортних підприємств в запасних частинах / А.П. Поляков, О.П. Антонюк, Д.О. Галущак // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: IV Міжнар. наук.- практ. конф., 24-26 жовтня 2011 р.: збірник тез доповідей – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С 66-67. – ISВN 978-966-641-432-1.

Сумец А.М. Прогнозирование потребности в запасных частях / А.М. Сумец. – Харьков: ОКО, 1997. – 182 с.

Наказ Міністра транспорту України від 15.12.1995 року № 7/1-4-1071 «Про введення в дію Норм витрат на технічне обслуговування і поточний ремонт по базовим маркам автомобілів», – К. : Транспорт, 1996 . – 98 с.

Постанова КМУ від 29.5.1998 року, № 759 Про затвердження «Методики визначення залишкової вартості майна ЗСУ та інших військових формувань», – К: Транспорт, 1998. – 46 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.5.1996, № 523 "Про проведення індексації балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення", – К. : Транспорт 1996. – 48 с.

Поляков А.П. Оцінка ефективності застосування методики підтримування працездатності системи живлення дизелів автомобілів / А.П. Поляков, О.М. Плахотник, О.П. Антонюк // Вісник Східно-європейського національного університету імені Володимира Даля. – 2010. – №6 (148). – С. 169-173.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 A. P. Polyakov, V. Y. Nagachevskyi, M. Y. Myronyuk

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.