DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.8.2013.3-11

Захищеність бронекорпусів легкоброньованих машин від дії ударної хвилі: підходи, методи, моделі, результати

A. Y. Vasiliev, S. T. Brul, I. M. Karapeichyk, N. A. Tkachuk

Анотація


Бронекорпуси сучасних легкоброньованих машин є досить уразливими до дії різних чинників, оскільки намагання зробити корпус легким вступає у протиріччя з вимогами захищеності. У статті мова йде про ту компоненту захищеності, яка відповідає дії ударної хвилі. Для моделювання реакції бронекорпусу на проходження такої хвилі необхідно розробити нові підходи, методи і моделі. Це і запропоновано в роботі. На відміну від традиційних підходів передбачається визначення розподілу надлишкового тиску та напружено-деформованого стану бронекорпусу з урахуванням пластичних деформацій.


Ключові слова


бронекорпус; військові легкоброньовані машини; ударна хвиля; напружено-деформований стан; тактико-технічні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Бруль С.Т. К вопросу о моделировании воздействия ударной волны на корпус боевой машины / С.Т. Бруль, А.Ю. Васильев // Вестник НТУ «ХПИ». Тем. вып.: Машиноведение и САПР. – 2005. – №53. – С. 29-34.

Бруль С.Т. Моделирование реакции корпуса боевой машины на действие подвижной нагрузки: теория, методы и модели / С.Т. Бруль // Вісник НТУ «ХПІ». Тем. вип.: Машинознавство та САПР. – 2007. – №3. – С. 24-43.

Васильев А.Ю. Построение параметрических моделей корпусов многоцелевых транспортеров для расчета их прочностных и жесткостных характеристик / А.Ю. Васильев, Е.В. Пелешко // Вестник НТУ “ХПИ”. Тем. вып.: Колесные и гусеничные машины специального назначения. – Харьков: НТУ “ХПИ”. –2003. – № 28. – С. 102-112.

Васильев А.Ю. К вопросу о деформировании корпусов транспортных средств под действием ударных нагрузок характеристик / А.Ю. Васильев // Вестник НТУ “ХПИ”. Тематический выпуск „Динамика и прочность машин” – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2005. – № 47. – С. 42-50.

Васильев А.Ю. К вопросу интегрированных систем анализа динамических процессов в корпусах транспортных средств специального назначения /А.Ю. Васильев, А.Н. Малакей, Е.В. Пелешко, О.Е. Шаталов / Механіка та машинобудування. – 2004. – №1. – С. 51-60.

Пономарев Е.П. К вопросу о проведении многовариантного анализа динамики поведения корпуса МТ-ЛБ при одиночном выстреле / Е.П. Пономарев, А.Ю Васильев // Вестник НТУ „ХПИ”. Тем. вып.: Машиноведение и САПР. – 2005. – №53. – С. 111-116.

Ткачук Н.А., Гриценко Г.Д., Чепурной А.Д., Орлов Е.А., Ткачук Н.Н. Конечно-элементные модели элементов сложных механических систем: технология автоматизированной генерации и параметризованного описания // Механіка та машинобудування. – 2006. – №1. – С. 57-79.

Карапейчик И.Н. Численное моделирование реакции тонкостенной конструкции на действие ударно-волновой нагрузки / И.Н. Карапейчик, С.Т. Бруль, В.М. Мазин, А.В. Литвиненко, А.Ю. Васильев // Вестник НТУ «ХПИ». Тем. вып.: Машиноведение и САПР. – 2011. – №51. – С. 59–65.

Васильєв А.Ю. Дослідження процесу обтікання корпусу МТ-ЛБ ударною хвилею / А.Ю. Васильєв // Вестник НТУ „ХПИ”. Тем. вып.: Машиноведение и САПР. – 2009. – №28. – С. 3-10.

Васильев А.Ю. Исследование процесса обтекания корпусов легкобронированных машин ударной волной / А.Ю. Васильев // Механіка та машинобудування. – 2009. – №1. – С. 96-107.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 A. Y. Vasiliev, S. T. Brul, I. M. Karapeichyk, N. A. Tkachuk

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.