DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.3.2010.96-101

Математичне моделювання гідродинамічного мащення збірного конічного підшипника з пористим шаром на його робочій поверхні

S. I. Zaderiyenko

Анотація


У роботі на основі нестаціонарних нелінійних рівнянь Навьє-Стокса для випадку «тонкого шару» і рівняння Дарсі з використанням принципу конструктивної суперпозиції розроблений метод гідродинамічного розрахунку збірного конічного підшипника опорних вузлів озброєння і військової техніки. Дана оцінка впливу кута конусності і протяжності пористої складової на основні робочі характеристики підшипника.


Ключові слова


озброєння і військова техніка; гідродинамічне мащення; збірний підшипник; пористий шар

Повний текст:

PDF

Посилання


Соломин О.В. Численное определение поля давлений в конических опорах жидкостного трения / О.В. Соломин, А.Ю. Корнеев // Вестник машиностроения. – 2005, № 8. – С. 46-50.

Коваленко В.Ф. Гравітаційна течія аномально-в'язких рідин по конічних поверхнях: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / Київський національний університет будівництва і архітектури. — К., 2001. — 20 с.

Ахвердиев К.С. Математическая модель расчета пористого конического подшипника / К.С. Ахвердиев, М.А. Мукутадзе, Б.Е. Копотун // Вестник РГУПС. – № 3. – 2006. – С. 5-16.

Методичний посібник з деталей машин та основ конструювання для студентів спеціальності: 7.010104 “Професійне навчання”, - Херсон: ХДПУ, 2002. – 120 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 S. I. Zaderiyenko

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.