(1)
Hrabchak, V. I. Апроксимація функцій аеродинамічних коефіцієнтів сили опору повітря методом найменших квадратів. ВТЗ 2012, 20-24.