Hashchuк M. P. (2014) «Впровадження багатокритеріальної методики формування складу парку транспортних засобів на основі використання специфічної додаткової інформації», Військово-технічний збірник, (10), с. 96–100. doi: 10.33577/2312-4458.10.2014.96-100.