Hashchuк M. P. «Впровадження багатокритеріальної методики формування складу парку транспортних засобів на основі використання специфічної додаткової інформації». Військово-технічний збірник, вип. 10, Травень 2014, с. 96-100, doi:10.33577/2312-4458.10.2014.96-100.