Hrabchak, V. I. «Апроксимація функцій аеродинамічних коефіцієнтів сили опору повітря методом найменших квадратів». Військово-технічний збірник, вип. 7, Листопад 2012, с. 20-24, doi:10.33577/2312-4458.7.2012.20-24.