http://vtz.asv.gov.ua/issue/feed Військово-технічний збірник 2021-05-20T09:17:16+03:00 Рижов Євген (Ryzhov Yevhen) ryzhov_ev@asv.gov.ua Open Journal Systems <br><strong><img src="http://journals.uran.ua/public/journals/571/cover_vtz.png" style="float:left;border:0px #000000;margin-right:10px" width="146" height="217">Військово</strong><strong>-</strong><strong>Технічний&nbsp;</strong><strong>Збірник&nbsp;</strong>– друковане фахове наукове видання, що містить матеріали результатів наукових досліджень наукових і науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня <a href="http://www.asv.gov.ua/">Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного</a>, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ. Для науковців, викладачів, студентів, курсантів і всіх, хто цікавиться проблемами військової науки та техніки.<p> <strong>Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 року Військово-технічний збірник занесений до оновленого <a href="http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab1f5">Переліку фахових наукових видань України</a> (категорія Б) у галузі «технічні та військові науки» за спеціальністю 255 - Озброєння та військова техніка. </strong><p> <strong>Свідоцтво про державну реєстрацію:&nbsp;</strong>КВ № <a href="http://vtz.asv.gov.ua/public/journals/571/certificate_571.jpg">22392-12292 ПP</a> від 24.10.2016.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>ISSN (Online):</strong> 2708-5228, <strong>ISSN (Print):</strong>&nbsp;2312-4458.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Вид видання:</strong>&nbsp;збірник.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Рік заснування: </strong>&nbsp;2009.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Статус видання:</strong>&nbsp;вітчизняне.</p> <p><strong>Періодичність:</strong>&nbsp;2 рази на рік.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Галузь науки:</strong>&nbsp;військові науки, технічні науки.</p> <p><strong>Сфера розповсюдження:</strong>&nbsp;загальнодержавна та зарубіжна.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Мови видання:</strong>&nbsp;українська, російська, англійська (змішаними мовами).</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Категорія читачів:</strong>&nbsp;науковці, педагоги, студенти, курсанти, військовослужбовці.</p> <p><strong>Тематична спрямованість: </strong> теоретичні, науково-технічні і технологічні проблеми створення, експлуатації, відновлення озброєння та військової техніки. Збірник містить матеріали результатів наукових досліджень наукових і науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ.</p> <p><strong>Плата за публікацію та обробку:</strong> статті публікуються та рецензуються безкоштовно.</p> <p><strong>Головний редактор: </strong><strong>&nbsp;</strong>Настишин Юрій Адамович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.<br> <br> <strong>Заступник головного редактора: </strong><strong>&nbsp;</strong>Корольов Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.<br> <br> <strong>Відповідальний секретар: </strong></strong><strong>&nbsp;</strong>Рижов Євген Вікторович, кандидат технічних наук; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.<br> <br> <strong>Технічний секретар:</strong></strong><strong>&nbsp;</strong>Корольова Ольга Володимирівна, кандидат технічних наук; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.<br> <br> <strong>Відповідальний підрозділ: </strong><a href="http://www.asv.gov.ua/?q=ncsv">Науковий центр Сухопутних військ </a> Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.<br> <br> <strong>Адреса редакції видання: </strong>&nbsp;79026, Україна, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32.</p> http://vtz.asv.gov.ua/article/view/231609 Дискретно-неперервна стохастична модель функціонування системи аналізу, узагальнення та впровадження досвіду застосування військ (сил) 2021-05-14T11:29:40+03:00 Володимир Грабчак grabthak@gmail.com Юрій Сальник jurasalnik@ukr.net Богдан Волочій bvolochiy@ukr.net <p>В статті надано теоретичне узагальнення практичних питань підвищення ефективності підготовки та застосування військ (сил) шляхом впровадження системи аналізу, узагальнення та впровадження досвіду (САУВД) застосування військ (сил). Розроблена дискретно-неперервна стохастична модель реакції системи САУВД, яка враховує дев’ять показників функціональності складових системи та надає вектор її стану вісьмома компонентами, що дозволяє відтворити всі можливі варіанти реакції системи та отримати значення показників ефективності її функціонування. Для виконання необхідних розрахунків сформована система диференційних рівнянь Колмогорова-Чепмена першого порядку, розв’язання якої дає змогу отримати значення показників ефективності САУВД.</p> 2021-05-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Володимир Грабчак , Юрій Сальник , Богдан Волочій http://vtz.asv.gov.ua/article/view/231540 Про шляхи підвищення захищеності спеціальних споруд від ударних дій 2021-05-13T18:01:36+03:00 Андрій Андрухів hryntsiv@ukr.net Андрій Баранов hryntsiv@ukr.net Надія Гузик hryntsiv@ukr.net Богдан Сокіл sokil_b_i@ukr.net Марія Сокіл sokil_b_i@ukr.net <p>Розроблено методику дослідження динамічних процесів елементів інженерних споруд спеціального призначення від вибухової дії снарядів. За фізичну модель елементів інженерних споруд вибрано пружно підкріплені балки із шарнірно закріпленими кінцями. Приймається, що пружні властивості останньої задовольняють нелінійному закону пружності. Побудовано математичну модель процесу серії ударних дій снарядів у різних точках елементу захисної споруди. Показано, що найбільш небезпечними випадками з огляду на захищеність споруди, є ті, коли ударна дія повторюється через однакові проміжки часу, до того ж точки ударів знаходяться ближче до середини захисного елементу.</p> 2021-05-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Андрій Андрухів , Андрій Баранов, Надія Гузик , Богдан Сокіл , Марія Сокіл http://vtz.asv.gov.ua/article/view/231578 Наномодифіковані високоміцні бетони, армовані дисперсними базальтовими волокнами 2021-05-14T07:16:16+03:00 Сергій Королько korolko__s@ukr.net Богдан Середюк b.seredyuk@gmail.com <p>У статті розглянуто сучасні перспективи та напрями використання швидкотверднучих високоміцних бетонів для захисту від уражаючих факторів дії різних видів зброї. Показано, що використання бетонних матеріалів в озброєнні та військовій техніці є одним із важливих компонентів оборонних конструкцій та захисних укріплень, під час бойових дій, для взводів та опорних пунктів, так і споруд для захисту цивільного населення. В статті показано, що застосування армуючих волокон на основі полімерного поліпропілену та базальтових волокон спричиняє деяке зменшення рухливості бетонної суміші та збільшення кількості води замішування. Підтвердженням цього є збільшена густина затверділого бетону. Введення комплексного органо-мінерального модифікатора з ефектом пластифікації спричинює збільшення густини бетонної суміші. Це свідчить про збільшення кількості контактів між частинками та прискорення процесів структуроутворення. Показано, що протягом двох днів міцність наномодифікованого бетону без волокна в 2,7 рази перевищує міцність бетону контрольного складу. В проектному періоді міцність на стиск такого бетону відповідає класу міцності C 65/75. Завдяки армуванню структури бетону мінеральними і хімічними добавками та ультрадисперсними волокнами досягаються високі показники ранньої міцності, в’язкості, тріщиностійкості та протиударного ефекту. Розроблені бетонні конструкції мають підвищенні показники міцності та протиударної стійкості до дії високошвидкісного удару. Показано результати експериментальних досліджень зразків зруйнованих бетонних елементів та зроблено відповідні висновки щодо використання різних типів волокон для армування таких бетонів та підвищення їх тріщиностійкості поліпропіленовими та базальтовими волокнами. Найвищі показники тріщиностійкості та ударної міцності розробленого бетону досягаються з використанням модифікованих базальтових волокон. Використання високоміцних бетонів з підвищеними будівельно-технічними показниками можуть успішно використовуватись для створення захисних укріплень та фортифікаційних споруд спеціального призначення.</p> 2021-05-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Сергій Королько , Богдан Середюк http://vtz.asv.gov.ua/article/view/231511 Вплив зміни тиску на цілісність резервуарів зберігання нафтопродуктів і токсичних речовин 2021-05-13T14:52:40+03:00 Тарас Глова hlova_taras@ukr.net Михайло Семерак msemerak@ukr.net Богданна Глова kuznitska@ukr.net Микола Михайлишин hlova_taras@ukr.net <p class="a"><span lang="UK" style="font-size: 9.0pt; line-height: 110%; font-style: normal;">Розглянуто напружено-деформований стан сталевого вертикального резервуару (РВС) для зберігання нафтопродуктів і токсичних речовин. Проведений аналіз причин виникнення понад допустимого тиску в середині резервуару, який є причиною втрати його цілісності. Використовуючи диференціальне рівняння замкнутої циліндричної оболонки, яка знаходиться під дією внутрішнього тиску, одержані аналітичні вирази для знаходження деформацій і напружень в боковій циліндричній поверхні і днищі. Для резервуара РВС-900 проведені розрахунки осьових і кільцевих напружень. Результати досліджень представлені графічно. </span></p> 2021-05-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Тарас Глова , Михайло Семерак , Богданна Глова , Микола Михайлишин http://vtz.asv.gov.ua/article/view/231520 Методичний підхід до прогнозування витрат на оновлення та використання парку озброєння та військової техніки 2021-05-13T15:37:11+03:00 Олексій Леонтьєв alexey1008_2009@ukr.net Марина Науменко mv.naumenko@ukr.net <p>Запропоновано методичний підхід до прогнозування вартісних витрат на основні стадії життєвого циклу зразка озброєння та військової техніки як одного з найважливіших носіїв спроможностей військових організаційно-штатних формувань, що проводиться при обґрунтуванні заходів розвитку спроможностей військ в ході довгострокового та середньострокового оборонного планування. Методичний підхід базується на використанні поняття типового розподілу вартості життєвого циклу зразка по стадіях та етапах, що дозволяє у формалізованому вигляді зв’язати витрати на кожній зі стадій із закупівельною ціною серійного виробу зразка озброєння та військової техніки конкретного виду та типу з урахуванням обрання конкретного шляху отримання озброєння та військової техніки. Прогнозування обсягу необхідних витрат на стадії експлуатації та підтримки пропонується здійснювати з урахуванням нерівномірності розподілу цих витрат протягом цієї стадії життєвого циклу окремого виробу. Для цього пропонується здійснити поділ всього періоду&nbsp; тривалості стадії експлуатації на дві основні частини. Перша частина відповідає умовам експлуатації виробу при сталій інтенсивності відмов техніки після завершення нетривалого процесу приробітку, а експлуатаційні витрати в одиницю часу на ній вважаються однаковими на всій її тривалості. Запропоновано формалізований вираз для отримання прогнозного значення цих витрат в залежності від закупівельної ціни виробу. На другій частині періоду експлуатації та підтримки виробу озброєння та військової техніки експлуатаційні витрати в одиницю часу змінюються за часом по показовому закону, який відбиває встановлений практикою факт зростання витрат на експлуатацію при підвищенні інтенсивності відмов у міру наближення до призначеного строку служби, що&nbsp; відповідає закономірностям, відомим із&nbsp; загальної теорії надійності техніки. Визначені особливості прогнозування витрат на експлуатацію та підтримку виробу, який отримується шляхом імпортування та який вже був в експлуатації і має залишковий термін служби.&nbsp;</p> 2021-05-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Олексій Леонтьєв , Марина Науменко http://vtz.asv.gov.ua/article/view/231521 Вплив характеристик ґрунтів на динаміку робочого органу мінного трала 2021-05-13T16:00:28+03:00 Павло Ткачук zheka1203@ukr.net Олександр Ємельянов nemesis795@gmail.com <p>Аналіз досвіду застосування вибухових загороджень у зоні проведення операції Об’єднаних сил та Антитерористичної операції показав, що ні одна зі сторін не дотримується нормативів із встановлення мінно-вибухових загороджень. Зазвичай кількість мін, що має бути встановлена, перебільшує нормативну в кілька разів. А відтак, збільшується і ймовірність підриву бойової техніки на мінному полі.</p> <p>Для розвідки та пророблення проходів у мінних загородженнях застосовують мінний трал КМТ-7, який стоїть на озброєнні Збройних Сил України. Але в даного трала є ряд недоліків:</p> <p>по-перше, котковий блок витримує, як правило, два вибухи протитанкової міни серії ТМ-62 без заміни котків трала;</p> <p>по-друге, керування танком ускладнюється через велику масу трала (7,5 тонн).</p> <p>Для знешкодження мін з різними типами підривників запропоновано змінену конструкцію робочого органу трала. Сам тральний блок складається з дев’яти U-подібних важелів, на яких по обидва боки розташовані по одному диску у формі зрізаної сфери. Усі важелі зібрані на одному валу. Вал закріплений у стандартній рамі колійно-мінного трала КМТ-7. По краях колійних блоків розташовані два опорні котки, виготовлені у вигляді литих коліс зі сталі. При вибухах під одним з дисків інший кінець U-подібного важеля за рахунок заглиблення у ґрунт гасить енергію вибуху та зменшує динамічне навантаження на конструкцію трала в цілому. Така конструкція підвищує не тільки його живучість, але й за необхідності дозволяє проводити швидку заміну головного його елементу – робочого диска, що дає можливість ефективно експлуатувати трал навіть у випадках, коли один із робочих дисків вийшов із ладу. Перевагою даної конструкції є можливість підривати міни з підривниками, які спрацьовують від подвійного натискання.</p> <p>В статті розглянуто вплив основних фізико-механічних характеристик ґрунтів на динаміку модернізованого робочого органу мінного трала під час руху вздовж мінного поля (до і після вибуху міни), що є предметом досліджень роботи, звідки і випливає їх актуальність.</p> 2021-05-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Павло Ткачук; Олександр Ємельянов http://vtz.asv.gov.ua/article/view/230682 Зовнішня балістика снаряда, випущеного з гаубиці 2021-05-06T09:56:56+03:00 Лев Величко kimnasv@gmail.com Оксана Петрученко voksanietko@gmail.com Оксана Терещук ok.flyud@gmail.com Роман Нанівський nani@ukr.net <p><em>У роботі авторами представлена математична модель дослідження динаміки руху снаряда у повітрі, випущеного з гаубиці. Функціональна залежність сили лобового опору повітря від детермінованих і недетермінованих чинників описується окремо при русі снаряда з швидкостями: надзвуковою, дозвуковою з від’ємним пришвидшенням, дозвуковою з додатним пришвидшенням. Тобто, авторами встановлено, що поведінка функціональної залежності сили лобового опору повітря рухові снаряду залежить не тільки від його величини швидкості, але й від знаку пришвидшення. Для визначення коефіцієнтів функціональних залежностей розв’язуються обернені задачі динаміки з використанням результатів полігонних досліджень, які наведені в таблицях стрільб. Знаючи функціональні залежності сили лобового опору повітря до руху снаряда, можна визначати вплив температур заряду снаряда і повітря, атмосферного тиску, зміни маси снаряда та його початкової швидкості на кінематичні параметри руху. </em><em>Все це дозволяє автоматизувати, використовуючи відповідне програмне забезпечення, визначення кута прицілювання в залежності від дальності стрільби та значень детермінованих і недетермінованих чинників.</em> <em>Здійснено порівняння кінематичних параметрів руху снаряда, визначених методом, запропонованим авторами з результатами наведеними в таблицях стрільб та вказано на незначні їх розбіжності. </em></p> 2021-05-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Лев Величко, Оксана Петрученко, Оксана Терещук, Роман Нанівський http://vtz.asv.gov.ua/article/view/231480 Застосування безпілотних літальних апаратів для виявлення хімічної обстановки 2021-05-13T12:47:54+03:00 Євгеній Шматов ivanmartyn@i.ua Іван Мартинюк ivanmartyn@i.ua Олена Стаднічук stadnichyk-o@ukr.net Володимир Ларіонов ivanmartyn@i.ua Ірина Ніконець ivanmartyn@i.ua <p class="a"><span lang="UK">Гібридність ведення, ефективність та швидкоплинність бойових дій залежить від багатьох факторів, зокрема можливості постійно отримувати інформацію з поля бою, часу на прийняття рішення та чіткого виконання поставлених завдань. Цього можна досягнути за рахунок підвищення оперативності ведення всіх видів розвідки, включаючи і хімічну. У статті обґрунтовано перспективи використання безпілотних літальних апаратів для виявлення хімічного зараження під час ведення хімічної розвідки підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки. Встановлено, що імовірність виявлення хімічної обстановки залежить від ступеня навченості, фізичної витривалості, психологічної стійкості та втомленості особового складу розвідувального дозору, технічних характеристик приладів, встановлених на засобах розвідки, швидкості руху розвідувального засобу або пішого дозору у важкодоступних місцях за визначеним маршрутом. Можливості підрозділів радіаційної, хімічної, біологічної розвідки щодо оперативності виявлення хімічної обстановки значно підвищуються за рахунок ведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами та обладнання засобів наземної та повітряної розвідки приладами, що ідентифікують як бойові отруйні речовини, так і небезпечні хімічні речовини. Показано, що використання БПЛА з комплексом засобів пасивної інфрачервоної спектрометрії та системою автоматизованої передачі даних у реальному масштабі часу на сьогодні є оптимальним варіантом, оскільки імовірність виявлення бойових отруйних речовин (небезпечних хімічних речовин) у визначеному районі збільшується, а час на ведення хімічної розвідки – зменшується, що, відповідно, збільшує час на реакцію підрозділів на хімічну загрозу. Для встановлення сучасних засобів хімічної розвідки, зокрема приладів пасивної Фур’є-ІЧС, БПЛА гелікоптерного типу повинні відповідати наступним вимогам: довжина – до 5&nbsp;м, маса корисного спорядження – до 50 кг, крейсерська швидкість – 150 км/год. Крім того, зменшується моральне виснаження та ризик ураження особового складу. Наведено ймовірний порядок застосування безпілотних літальних апаратів гелікоптерного типу, споряджених сучасними приладами.</span></p> 2021-05-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Євгеній Шматов , Іван Мартинюк , Олена Стаднічук , Володимир Ларіонов , Ірина Ніконець http://vtz.asv.gov.ua/article/view/230606 Оцінка впливу діагностичного забезпечення на надійність радіоелектронних систем 2021-05-05T14:58:26+03:00 Євген Рижов ryzhov_ev@asv.gov.ua Лев Сакович lev@sakovich.com.ua Сергій Глухов gluhov1971@ukr.net Юрій Настишин nastyshyn_yuriy@yahoo.com <p>У теперішній час зберігається тенденція цифрової обробки інформації в радіоелектронних системах озброєння та військової техніки. Впроваджуються програмно-керовані засоби зв’язку. Це потребує нових підходів при їх діагностуванні під час поточного ремонту, які суттєво відрізняються від процесу пошуку дефектів в аналогових засобах.</p> <p>Особлива увага приділяється впровадженню сучасних досягнень в галузі технічної діагностики і метрології. Розглядається можливість використання спеціальних методів оцінки технічного стану цифрових пристроїв (енергостатичний, енергодинамічний, електромагнітний) як окремо, так і комплексно. Це незначно збільшує середній час відновлення, але суттєво впливає на досягнення необхідного значення комплексного показника надійності виробу – його коефіцієнта готовності.</p> <p>Вперше розглядається можливість відношення радіоелектронних систем до класу "абсолютно надійних" за рахунок особливостей метрологічного і діагностичного забезпечення. Досліджено вплив керованих змінних на значення коефіцієнта готовності виробу. Залежно від умов функціонування ремонтного органу обґрунтовано припустимі значення до кваліфікації фахівців (середній час виконання перевірки і усунення несправності), а також до метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки.</p> <p>За результатами досліджень запропоновано алгоритм забезпечення необхідних значень показників надійності виробів як під час їх проектування, так і при експлуатації та відновленні працездатності у військових умовах. Показано, що найбільший вплив на значення показників надійності виробів здійснює підготовка фахівців ремонтного органу, їх вміння в повному обсязі використовувати можливості сучасних засобів вимірювальної техніки.</p> <p>В статті розглянуто можливість використання методів діагностування цифрових радіоелектронних систем і приведено оцінку якості діагностичного забезпечення на надійність систем в цілому.</p> 2021-05-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Є.В. Рижов, Л.М. Сакович, С.І. Глухов, Ю.А. Настишин http://vtz.asv.gov.ua/article/view/230670 Аналіз магнітних властивостей напівпровідникових кристалів типу A3B6 з металевими домішками з огляду на їх військове застосування 2021-05-06T09:05:03+03:00 Богдан Середюк b.seredyuk@gmail.com <p>На магнітне поле Землі впливає наявність важкої військової бронетехніки, що створює додатковий магнітний момент. Це спотворення магнітного поля можна виявити за допомогою магніторезистивних структур. Ця стаття торкається основи можливості використання напівпровідникового матеріалу, такого як InSe, для високоточного вимірювання магнітного поля. Обговорюються властивості структур InSe щодо електричних, магнітних та оптичних характеристик. Обговорюється ефект різкої анізотропії шаруватої структури InSe, яка полягає у сильному ковалентному зв’язку всередині шарів та слабкому зв’язку Ван-дер-Ваальса у прошарку міжшару, щодо пояснення того, як змінюються електричні, магнітні та оптичні властивості. Розглянуто особливість просторової орієнтації матеріалу щодо напрямку магнітного поля. Досліджено вплив інтеркаляції InSe, GaSe різними концентраціями металевих домішок, таких як нікель та інші елементи 3d-групи заліза. Діаграми Боде для чистого InSe порівнюються з діаграмами NixInSe (для різних значень х). Також аналізується вплив різних температур від кімнатної до рідкого азоту на схему діаграм Боде. Проаналізовано ступінь зміни магнітних властивостей напівпровідникових кристалів типу A<sub>3</sub>B<sub>6</sub> за наявності металевих домішок та їх концентрації. Теоретична основа даної статті базується на загальновідомому твердженні, що структури шарів, такі як InSe або інші структури A<sub>3</sub>B<sub>6</sub>, можна розглядати як квазі-двовимірні. Отже, шари з міцним ковалентним зв’язком утворені атомами In-Se, тоді як прошарок заповнений слабким зв’язком Ван-дер-Ваальса. В рамках цієї моделі процеси поперечно до шарів можна описати як збурення в порівнянні з процесами в шарах. Це спричиняє сильну анізотропію властивостей цих структур. Військові застосування структур InSe, згаданих у цій роботі, полягають у тому, що ці структури мають магніторезистивні властивості, і вони виявились корисними для компонентів магнітних датчиків цивільного та військового призначення. Ця стаття також торкається основи того, як напівпровідникові кристали InSe, інтеркальовані 3d-елементами, можуть розширити функціональність магнітних датчиків, призначених для виявлення важкої броні.</p> 2021-05-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Богдан Середюк