Інформація про автора

Herasimov, S. V., Науковий центр Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник, Україна

  • № 6 (2012) - РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ
    Оцінка параметрів руху повітряних об'єктів, що маневрують, в активній некогерентній системі при обробці інформації від кількох нерівноточних джерел з різним темпом огляду простору
    Анотація  PDF (Русский)