Про журнал

Галузь та проблематика

Військово-технічний збірник – друковане фахове наукове видання, містить матеріали результатів наукових досліджень, наукових і науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня Національної академії сухопутних військ, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ. Тематична спрямованість та проблематика збірника: теоретичні, науково-технічні і технологічні проблеми створення, експлуатації, відновлення озброєння та військової техніки. Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, курсантів і всіх, хто цікавиться проблемами військової науки та техніки.

Процес рецензування

Для оцінювання наукових статей, що подаються до опублікування у Військово-технічному збірнику, здійснюється їхнє обов'язкове рецензування, а саме:

 1. Кожна наукова стаття підлягає внутрішньому та/або зовнішньому рецензуванню.
 2. Внутрішнє рецензування здійснюється членами редколегії Збірника. Рішення про вибір внутрішнього рецензента приймає головний редактор або заступники головного редактора. 
 3. Зовнішнє рецензування здійснюється незалежними висококваліфікованими фахівцями за конкретним науковим напрямком тематичної спрямованості Збірника. Рішення про вибір зовнішнього рецензента приймає головний редактор або заступники головного редактора. 
 4. Рецензування (доопрацювання) наукової статті здійснюється протягом одного місяця. Однак, цей термін може змінюватися на прохання рецензента або автора.
 5. Рецензент має право відмовитися від рецензування, особливо за наявності явного конфлікту інтересів для запобігання впливу на його сприйняття та інтерпретацію матеріалів наукової статті. 
 6. За результатами зовнішнього незалежного рецензування надаються рекомендації щодо опублікування наукової статті: прийняти без доопрацювання; прийняти з доопрацюванням (обґрунтовується); відхилити (обґрунтовується). 
 7. Для доопрацювання наукової статті автору надсилається текст рецензії на електронну пошту з наданими рецензентом рекомендаціями. Автор повинен внести зміни відповідно до рекомендацій або обґрунтувати їхнє спростування. Доопрацьована наукова стаття повторно рецензується. 
 8. При небажанні автора доопрацьовувати наукову статтю (враховувати рекомендації рецензента; обґрунтовувати спростування рекомендацій рецензента, перевищення термінів доопрацювання без прохання їх подовження), стаття відхиляється з надсиланням йому обґрунтованої відповіді на електронну пошту. 
 9. За наявності невирішених протиріч між автором та рецензентом можливе направлення наукової статті на додаткове рецензування. В конфліктних ситуаціях рішення приймає головний редактор на підставі рішення редколегії Збірника.
 10. Рішення про опублікування або відхилення наукової статті приймається головним редактором з урахуванням результатів рецензування. 
 11. Автор наукової статті інформується про прийняття або відхилення наукової статті після ухвалення відповідного рішення головним редактором. 
 12. Рецензії наукових статтей зберігаються в редакції Збірника та використовуються виключно для внутрішнього документообігу.

Періодичність публікації

"Військово-технічний збірник" виходить двічі на рік починаючи з 2009 року.

Політика відкритого доступу

Військово-технічний збірник дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу.

Військово-технічний збірник працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі. Автори видають ексклюзивну ліцензію на публікацію, за якою вони можуть повторно використовувати свої документи у своїй майбутній друкованій роботі, не вимагаючи попереднього дозволу від видавця журналу.

Довгострокове збереження

Ми піклуємося про довгострокове збереження кожного документа, опублікованого через рішення для архівування CLOCKSS .

Усі документи та дані, розміщені в журналі, архівуються і можуть бути надані безкоштовно, якщо журнал припинить свою діяльність.

Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Настишин Юрій Адамович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Корольов Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Рижов Євген Вікторович, кандидат технічних наук, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Ванкевич Петро Іванович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Васьківський Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Київ, Україна.

Волочій Богдан Юрійович, доктор технічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Вінтр Зденек, габілітований доктор наук, професор, Університет Оборони, Брно, Чехія.

Грабчак Володимир Іванович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Дробенко Богдан Дем’янович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, Львів, Україна.

Зіркевич Валентин Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Зовісло-Грюневалд Наташа, габілітований доктор наук, професор, Університет Федеральних Збройних Сил Мюнхена, Мюнхен, Німеччина.

Зубков Анатолій Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Кавалек Адам, габілітований доктор наук, професор, Військовий технологічний університет, Варшава, Польща.

Кершис Роберт, габілітований доктор наук, професор, Каунаський технологічний університет, Каунас, Литва.

Коструба Андрій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, доцент, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Львів, Україна.

Кривцун Володимир Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Купріненко Олександр Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Лаврут Олександр Олександрович, доктор технічних наук, доцент, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Лапицький Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Київ, Україна.

Майстренко Олександр Васильович, доктор військових наук, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Малинич Сергій Захарович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Оліярник Богдан Олексійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Державне підприємство «Львівський державний завод «ЛОРТА»», Львів, Україна.

Сакович Лев Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна.

Сальник Юрій Павлович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Сокіл Богдан Іванович, доктор технічних наук, професор, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Стадник Василь Йосифович, доктор фізико-математичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна.

Хаустов Дмитро Євгенович, кандидат технічних наук, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Чепков Ігор Борисович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Київ, Україна.

Чорний Микола Васильович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Шабатура Юрій Васильович, доктор технічних наук, професор, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.

Політика щодо плагіату

Військово-технічний збірник приймає до публікації матеріали тільки з оригінальними результатами наукових досліджень, тобто, рукописи статей, що не були опубліковані раніше і не подавалися для публікації в інші журнали.

Для виявлення текстових запозичень в поданих рукописах редакційна колегія Військово-технічного збірника користується програмним забезпеченням: StrikePlagiarism. Рукописи, в яких виявлено плагіат або текстові запозичення без посилань на першоджерело, редакційною колегією відхиляються для публікації в цьому виданні.

 

ПЛАГІАТ ПЕРЕД ПУБЛІКАЦІЄЮ

Військово-технічний збірник розглядатиме будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат буде виявлено редакторами, рецензентами або редакцією на будь-якому етапі до публікації рукопису - до або після прийняття, під час редагування або на етапі перевірки сторінки, редколегія сповістить автора(ів), запропонувавши автору(ам) або переписати текст, або точно процитувати текст і привести вихідне джерело. Якщо плагіат поширений, тобто, якщо більше 25% поданого тексту є плагіатом, стаття може бути відхилена, а установа / роботодавець автора повідомлені про це.

ПЛАГІАТ ПІСЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

У разі виявлення доведеного факту плагіату в статті, що вже опублікована, її автор (автори) позбавляються права публікуватися в усіх наступних номерах журналу, а сам текст вилучається з архіву офіційного сайту видання та з інших місць публічного розміщення.