DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.18.2018.51-59

Теоретичні засади та практичні аспекти застосування системи коригування світла фар на військовій автомобільній техніці

W. D. Zalypka, F. P. Makohonyuk, R. I. Protsiuk

Анотація


Запропоновано теоретичні засади та практичні аспекти застосування системи коригування світла фар на військовій автомобільній техніці. Виконаний аналіз відомих підходів щодо побудови систем коригування світла фар. Визначено структуру системи, проведено її математичний аналіз та складені відповідні алгоритми роботи.


Ключові слова


військова автомобільна техніка; система коригування світла фар; мікроконтролер; алгоритм

Повний текст:

PDF

Посилання


Сажко В.А. Електронне та електричне обладнання автомобілів. – К.: Каравела, 2004. – 248 с.

Армійські автомобілі. Основи руху, будова, характеристики / [Б.Д. Білоус, П.П. Ткачук, Я.Ф. Андрусик та ін.]; під ред. Б.Д. Білоуса. – Львів: НУ Львівська політехніка, 2007. – 536 с.

Волков В.П. Теорія руху автомобіля: підручник / В.П. Волков, Г.Б. Вільський. – Суми: Університетська книга, 2010. – 320 с.

Котов О.В. Електронне та електричне обладнання автомобілів: лабораторний практикум; 2-ге вид.: випр. та допов. / О.В. Котов, Н.О. Ореховська, О.Т. Смітюк. – О.: Наука і техніка, 2008. – 132 с.

Основи конструкції автомобіля. Навчальний посібник в електронному вигляді / Г.О. Ковальчук, В.П. Сахно. 2011. – 805 с.

Omnidirectional Drive Systems [Електронний ресурс] / Ian Mackenzie // 2006 FIRST Robotics Conference. – 2006. – 35 с.

Forkenbrok, O’Harra, Elsasser. Demonstration of the Dynamic Test Developed for NHTSA’s NCAP Rollover Rating System – Phase VIII of NHTSA’s Light Vehicle Rollover Research Program. – 2004, DOT HS 809705.

Furukawa Y., Nakaya H. Effects of Steering Response Characteristics on Control Perfomance of the Driver – Vehicle System., Int. J. of Vehicle Design. 1986. Special Issue on Vehicle Safety.
Copyright (c) 2020 W. D. Zalypka, F. P. Makohonyuk, R. I. Protsiuk

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.