Методика контролю теплового стану вузлів і агрегатів військової техніки стаціонарно вмонтованими діагностичними пристроями

Автор(и)

  • P. І. Vankevych Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДВ НЦ СВ, Україна
  • E. H. Ivanyk Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник НДВ НЦ СВ, Україна
  • O. V. Sikora Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та обчислювальної математики, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.17.2017.3-9

Ключові слова:

теплові явища, теплопередача, трибосистема, нестаціонарна задача теплопровідності, термоперетворювач, диск, стержень, тепловіддача, струмознімальний пристрій, військово-технчні системи

Анотація

У рамках вирішення актуальних завдань з дослідження і розробки систем передачі інформації при вимірюваннях температурного стану рухомих об’єктів розроблено методику контактної термометрії даного типу технічних систем, яка полягає в нерухомому встановленні термоперетворювача на об’єкті, а передача інформації від рухомого об’єкта до нерухомої вимірювальної апаратури відбувається за допомогою провідного зв’язку. Побудовано розрахункову схему вивчення теплових явищ, що мають місце в процесі механічного сухого тертя-ковзання елементів контактних термоперетворювачів (зокрема, струмознімальних пристроїв та засобів технічних систем), яка ґрунтується на постановці нестаціонарної задачі теплопровідності, що моделює роботу типової пари тертя фрикційної трибосистеми у вигляді диска, який контактує зі штифтом (стержень прямокутного або круглого перерізу).

Посилання

Анатычук Л.Н. Термоэлементы и термо-электрические устройства / Л.Н. Анатычук. – Киев: Наук. думка, 1979. – 256 с.

Луцик Я.Т., Гук О.П., Лах О.І., Стадник Б.І. Вимірювання температури: Теорія і практика / Я.Т. Луцик, О.П. Гук, О.І. Лах, Б.І. Стадник. – Львів, Бескид Біт, 2006. – 560 с.

Автоматизоване проектування контактних термоперетворювачів / Б.І. Стадник, М.М. Семерак, І.П. Дмитраш. – Київ: Наук. думка, 1991. – 152 с.

А.С. № 1610313 СССР Устройство для измерения температуры вращающихся объектов / П.И. Ванкевич, И.В. Кузьо, Б.В. Панкевич // Бюл. изобрет. № 44. 1999.

А.С. № 1647289 СССР Токосъемное устройство для контроля температуры вращающейся печи / П.И. Ванкевич, И.В. Кузьо, В.А. Пашистый и др. // Бюл. изобрет. № 17. 1991.

Ванкевич П.І. Обґрунтування експлуатаційних характеристик струмознімального пристрою / П.І. Ванкевич, Б.І. Затхей, М.О. Медиковський // Науково-виробничий журнал НАУ «Електрифікація та автоматизація сільського господарства». – 2005. – Вип. №1(10). – С. 28–31.

Ванкевич П.І. Структура систем діагностики, контролю, метрології, стандартизації, якості та їх взаємозв’язок / П.І. Ванкевич, М.С. Когут, Б.І. Затхей // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: Збірник наукових праць підприємств України по виробництву автобусів «Автобус». – 2000. – Вип. № 4. – С. 22–34.

Гордов А.Н. / А.Н. Гордов, О.М. Жагулло, А.Г. Иванова. Основы температурных измерений. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 304 с.

Гудмэн Д. Диссипация энергии при контактном трении / Д. Гудмэн, О. Браун // Прикладная механика. – М.: Мир, 1962. – Т. 29, № 1. – С. 20–26.

Blok H. The flash temperature concept / H. Blok // Wear. – 1963. – V. 6, N 6. – P. 483-494.

Гинзбург А.Г. Расчет средней температуры скользящего контакта пары контактный провод-токосъемные пластины пантографа / А.Г. Гинзбург, А.М. Миханько, А.В. Чичинадзе // Трение и износ фрикционных материалов. – М.: Наука, 1977. – С. 20–26.

Карслоу Г. Теплопроводность твердых тел / Г. Карслоу, Д. Егер. – М.: Наука, 1964. – 487 с.

Коренев Б.Г. Задачи теории теплопроводности и термоупругости / Б.Г. Коренев. – М.: Наука, 1980. – 400 с.

Мелан Э., Паркус Г. Термоупругие напряжения, вызываемые стационарными температурными полями / Э. Мелан, Г. Паркус. – М.: Физматгиз, 1958. – 167 с.

Тихонов А.Н. Уравнения математической физи-ки / А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. – М.: Наука, 1977. – 736 с.

Михеев М.А. Основы теплопередачи / М.А. Михееев, И.М. Михеева. – М.: Энергия, 1977. – 344 с.

Kounas P.S. The distribution of friction heat between a stationary pin and a rotating cylinder / P.S. Kounas, A.D. Dimarogonas // Wear. – 1972. – V. 19, № 3. – P. 415–424.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-09

Як цитувати

Vankevych P. І., Ivanyk, E. H., & Sikora, O. V. (2017). Методика контролю теплового стану вузлів і агрегатів військової техніки стаціонарно вмонтованими діагностичними пристроями. Військово-технічний збірник, (17), 3–9. https://doi.org/10.33577/2312-4458.17.2017.3-9

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ