Дослідження електромагнітного привода вібраційного транспортера у дорезонансному режимі

Автор(и)

  • I. Y. Vrublevsky Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, професор кафедри інженерної механіки (озброєння і техніки інженерних військ), Україна

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.17.2017.9-14

Ключові слова:

вібраційний транспортер, електромагнітний віброзбуджувач, бігармонічні коливання

Анотація

Розглянуто роботу електромагнітного привода вібраційного транспортера у дорезонансному режимі, коли частота власних коливань транспортера суттєво більша частоти вимушеної сили і реалізуються бігармонічні коливання робочого органа вібротранспортера. Виведено рівняння залежності амплітуд першої і другої гармонік коливань робочого органа вібротранспортера від частоти власних коливань. Побудовано амплітудно- і фазочастотні характеристики електромагнітного віброзбуджувача у дорезонансному режимі. Визначено величину частоти власних коливань, при якій у дорезонансному режимі реалізуються оптимальні за швидкістю бігармонічні коливання. Описана експериментальна установка для дослідження електромагнітного вібровозбуджувача, наведено результати експериментів. За отриманими осцилограмами коливань визначені співвідношення між амплітудами і фазами першої та другої гармонік коливань в залежності від резонансного відлаштування вібротранспортера. Порівняння результатів експериментів з теоретичними дослідженнями показало цілком достатній збіг. Використання бігармонічних коливань робочого органа у напрямку, перпендикулярному відносно площини транспортування, сприяє суттєвому підвищенню продуктивності вібротранспортера, при визначеній частоті власних коливань це можливо без ускладнення його конструкції.

Посилання

Вибрации в технике. Справочник. Т. 4. Вибрационные машины и процессы / Под ред. Э.Э. Лавендела. – Москва: Машиностроение, 1981. – 509 c.

Повідайло В.О. Вібраційні процеси та обладнання. – Львів: НУ «Львівська політехніка», – 2004. – 248 c.

Дунаевецкий А.В. Оптимальный синтез пара-метров вибротранспортирования // Технология судо-строения и судоремонта. – Калининград: Калинин-градский судостроительный институт, – 1968. – С. 50–56.

Врублевский И.И. Разработка и исследование вибрационных устройств, осуществляющих организацию рабочей среды роботосистем / Автореферат диссертации к.т.н. – Каунас: Каунасский политехнический институт. – 1986. – 22 c.

Врублевский И.И., Повидайло В.А. Анализ эффектив¬ности вибротранспортирования при двухкомпонентных бигармонических колебаниях // Автоматизация производст¬венных процессов в машиностроении и приборостроении. – Львов: Вища школа, 1985. – Вып. 24. – С. 81–85.

А.с. № 1370027 СССР. Вибрационный конвейер / И.И. Врублевский, В.С. Шенбор. – Б.И. № 4, 1988.

Врублевский И.И. Исследование электромагнит-ного вибровозбудителя нормальных колебаний двухкомпо-нентных вибропитателей // Автоматизация производст-венных процессов в машиностроении и приборостроении. – Львов: Вища школа, 1987. – Вып. 26. – С. 73–77.

Мэнли Р. Анализ и обработка записей колебаний / Пер. С англ. – М.: Машиностроение, 1972. – 365 с.

Врублевский И.И. Оптимальные параметры полигармонических нормальных колебаний при двухкомпонентном вибротранспортировании. – Известия вузов. Машиностроение. – 1986. – № 5. – С. 157–160.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-09

Як цитувати

Vrublevsky, I. Y. (2017). Дослідження електромагнітного привода вібраційного транспортера у дорезонансному режимі. Військово-технічний збірник, (17), 9–14. https://doi.org/10.33577/2312-4458.17.2017.9-14

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ