Обґрунтування силових характеристик модернізованої системи зчеплення спеціалізованого напівпричепа та тягача

Автор(и)

  • A. O. Dzuba Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, заступник начальника факультету ракетних військ і артилерії, Україна
  • A. A. Zvonko Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри ракетно-артилерійського озброєння факультету ракетних військ і артилерії, Україна
  • M. B. Sokil Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерної механіки факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.17.2017.14-22

Ключові слова:

напівпричіп, система підресорювання, амплітуда, частота коливань, критична швидкість руху

Анотація

Запропоновано модернізовану систему зчеплення напівпричепа та тягача, що додатково характеризується моментом стабілізації. Побудовано математичну модель поперечно-кутових коливань підресореної частини напівпричепа, за допомогою якої описано визначальні параметри коливань. Отримано значення критичних швидкостей стійкого руху напівпричепа з огляду на занос та перекидування. Показано, що поперечно-кутові коливання підресореної частини напівпричепа значною мірою зменшують значення критичної швидкості стійкого руху, в той же час стабілізуючий момент стабілізації підвищує її.

Посилання

Певзнер Я.М. Теория устойчивости автомобиля / Я.М. Певзнер. – М.: Машингиз, 1947. – 156 с.

Будова та експлуатація 120-мм міномета 2С12: Навчальний посібник / О.М. Дробан, С.В. Бондаренко, Б.С. Федор [та інші]. – Львів: АСВ, 2012. – 184 с.

Operator’s manual for radar set AN/TPQ-36(V)8 NSN 5840-01-390-0529 (EIC: GGY). TM 11-5840-380-10. –2009.– 872 р.

Соколовский С.А. Эффективность использования механической системы с прощелкиванием для защиты от вибраций при эксплуатации транспортных средств /

С.А. Соколовский, Э.Н. Гринченко, А.Я. Калиновский, М.Ю. Яковлев // Механіка, машинознавство та електропостачання. – 2011. – С. 185–187.

Божкова Л.В. Влияние поперечных вынужденных колебаний на опрокидывание автомобиля при объезде препятствия / Л.В. Божкова, В.Г. Рябов, Г.И. Норицина // Транспортное дело России. – 2009. – № 03. – С. 65–73.

Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Арістей, 2010. – 155 c.

Грубель М.Г. Коливання ПЧ БКМ та їх вплив на стійкість руху вздовж криволінійної ділянки шляху / М.Г. Грубель, Р.А. Нанівський, М.Б. Сокіл // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ, 2014. – Вип. 24.1. – С. 155–162.

Грубель М.Г. Вплив відновлювальної сили пружної підвіски на коливання та стійкість руху БКМ / М.Г. Грубель, Р.А. Нанівський, М.Б. Сокіл // Перспективи розвитку озброєння і військової техніки СВ: тези доповідей Міжнародної НТК. – Львів: АСВ, 2014. – С. 35.

Нанівський Р.А. Вплив на занесення коливань підресореної частини БКМ під час його руху вздовж криволінійної ділянки шляху / Р.А. Нанівський // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.3. – С. 366–372.

Гречанюк М. Удосконалення пневматичної підвіски напівпричепа вантажного автомобіля / М. Гречанюк // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – Вип. 4. – С. 48–52.

Самонастраивающийся амортизатор с программированной демпфирующей характеристикой / А.Д. Дербаремдикер, Р.А. Мусарский, И.О. Степанов, М.А. Юдкевич // Автомобильная промышленность. – 1985. – № 1. – С. 13–15.

Адаптивная подвеска. Устройство, принцип действия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.autoobserver.ru/sistemi-auto/76-adaptivnaya-podveska-ustroystvo-i-princip-deystviya-aktivnoypodveski.html.

Акопян Р.А. Пневматическое подресоревание автотранспортных средств / Р.А. Акопян. – Львов: Высшая школа, Изд-во при Львов. ун-те, 1984. – Ч. 3. – 239 с.

Грибов Н.Н. Регулируемые амортизаторы радиоэлектронной аппаратуры / Н.Н. Грибов – М.: Советское радио, 1974. – 74 с.

Айзерман М.А. Классическая механика / М.А. Айзерман. – М.: Наука, 1980. – 367 с.

Моисеев Н.Н. Асимптотические методы нелинейной механики: учеб. пособие для ун-тов / Н.Н. Моисеев. − М.: Наука, 1981. − 400 с.

Коул Дж. Методы возмущений в прикладной математике / Джулиан Коул; [пер. с англ. А.И. Державиной и В.Н. Диесперова, под ред. О.С. Рыжова]. // – М.: Мир, 1972. – 276 с.

Сеник П.М. Асимптотический метод и периодические Ateb-функции в теории существенно нелинейных колебаний / П.М. Сеник, И.П. Смерека, Б.И. Сокил // В сб. Асимптотические и качественные методы в теории дифференц. уравнений. – К.: Изд-во Ин-та математики, 1977. – С. 143–156.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-09

Як цитувати

Dzuba, A. O., Zvonko, A. A., & Sokil, M. B. (2017). Обґрунтування силових характеристик модернізованої системи зчеплення спеціалізованого напівпричепа та тягача. Військово-технічний збірник, (17), 14–22. https://doi.org/10.33577/2312-4458.17.2017.14-22

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ