DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.17.2017.14-22

Обґрунтування силових характеристик модернізованої системи зчеплення спеціалізованого напівпричепа та тягача

A. O. Dzuba, A. A. Zvonko, M. B. Sokil

Анотація


Запропоновано модернізовану систему зчеплення напівпричепа та тягача, що додатково характеризується моментом стабілізації. Побудовано математичну модель поперечно-кутових коливань підресореної частини напівпричепа, за допомогою якої описано визначальні параметри коливань. Отримано значення критичних швидкостей стійкого руху напівпричепа з огляду на занос та перекидування. Показано, що поперечно-кутові коливання підресореної частини напівпричепа значною мірою зменшують значення критичної швидкості стійкого руху, в той же час стабілізуючий момент стабілізації підвищує її.

Ключові слова


напівпричіп; система підресорювання; амплітуда; частота коливань; критична швидкість руху

Повний текст:

PDF

Посилання


Певзнер Я.М. Теория устойчивости автомобиля / Я.М. Певзнер. – М.: Машингиз, 1947. – 156 с.

Будова та експлуатація 120-мм міномета 2С12: Навчальний посібник / О.М. Дробан, С.В. Бондаренко, Б.С. Федор [та інші]. – Львів: АСВ, 2012. – 184 с.

Operator’s manual for radar set AN/TPQ-36(V)8 NSN 5840-01-390-0529 (EIC: GGY). TM 11-5840-380-10. –2009.– 872 р.

Соколовский С.А. Эффективность использования механической системы с прощелкиванием для защиты от вибраций при эксплуатации транспортных средств /

С.А. Соколовский, Э.Н. Гринченко, А.Я. Калиновский, М.Ю. Яковлев // Механіка, машинознавство та електропостачання. – 2011. – С. 185–187.

Божкова Л.В. Влияние поперечных вынужденных колебаний на опрокидывание автомобиля при объезде препятствия / Л.В. Божкова, В.Г. Рябов, Г.И. Норицина // Транспортное дело России. – 2009. – № 03. – С. 65–73.

Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Арістей, 2010. – 155 c.

Грубель М.Г. Коливання ПЧ БКМ та їх вплив на стійкість руху вздовж криволінійної ділянки шляху / М.Г. Грубель, Р.А. Нанівський, М.Б. Сокіл // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ, 2014. – Вип. 24.1. – С. 155–162.

Грубель М.Г. Вплив відновлювальної сили пружної підвіски на коливання та стійкість руху БКМ / М.Г. Грубель, Р.А. Нанівський, М.Б. Сокіл // Перспективи розвитку озброєння і військової техніки СВ: тези доповідей Міжнародної НТК. – Львів: АСВ, 2014. – С. 35.

Нанівський Р.А. Вплив на занесення коливань підресореної частини БКМ під час його руху вздовж криволінійної ділянки шляху / Р.А. Нанівський // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.3. – С. 366–372.

Гречанюк М. Удосконалення пневматичної підвіски напівпричепа вантажного автомобіля / М. Гречанюк // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – Вип. 4. – С. 48–52.

Самонастраивающийся амортизатор с программированной демпфирующей характеристикой / А.Д. Дербаремдикер, Р.А. Мусарский, И.О. Степанов, М.А. Юдкевич // Автомобильная промышленность. – 1985. – № 1. – С. 13–15.

Адаптивная подвеска. Устройство, принцип действия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.autoobserver.ru/sistemi-auto/76-adaptivnaya-podveska-ustroystvo-i-princip-deystviya-aktivnoypodveski.html.

Акопян Р.А. Пневматическое подресоревание автотранспортных средств / Р.А. Акопян. – Львов: Высшая школа, Изд-во при Львов. ун-те, 1984. – Ч. 3. – 239 с.

Грибов Н.Н. Регулируемые амортизаторы радиоэлектронной аппаратуры / Н.Н. Грибов – М.: Советское радио, 1974. – 74 с.

Айзерман М.А. Классическая механика / М.А. Айзерман. – М.: Наука, 1980. – 367 с.

Моисеев Н.Н. Асимптотические методы нелинейной механики: учеб. пособие для ун-тов / Н.Н. Моисеев. − М.: Наука, 1981. − 400 с.

Коул Дж. Методы возмущений в прикладной математике / Джулиан Коул; [пер. с англ. А.И. Державиной и В.Н. Диесперова, под ред. О.С. Рыжова]. // – М.: Мир, 1972. – 276 с.

Сеник П.М. Асимптотический метод и периодические Ateb-функции в теории существенно нелинейных колебаний / П.М. Сеник, И.П. Смерека, Б.И. Сокил // В сб. Асимптотические и качественные методы в теории дифференц. уравнений. – К.: Изд-во Ин-та математики, 1977. – С. 143–156.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 A. O. Dzuba, A. A. Zvonko, M. B. Sokil

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.