DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.17.2017.41-44

Технічні аспекти системного підходу до моделювання процесу управління військами

V. І. Biliakov, A. G. Bobrov, L. S. Kurash, D. O. Fedotov

Анотація


У статті розглянуто важливе наукове дослідження стосовно управління різними ланками підпорядкованості у військах, яке є актуальним та своєчасним, особливо, в умовах реформування української армії при впровадженні нових стандартів не тільки у технічному, військовому забезпеченні, але й у підготовці військових фахівців. Особливу увагу приділено питанням взаємодії виконавців у досягненні поставленої задачі. Визначено, що за наявності численних нормативних документів, сучасної системи рейтингової оцінки якості знань, здібностей та вмінь військового персоналу, підготовки підрозділів, військових структур, сьогодні, відсутній прогноз виконання ними завдань. Для усунення цього недоліку та встановлення відповідності підготовки виконавців складності місії запропонована технічна інтерпретація взаємозв’язків у структурі: військовослужбовець, відділення, взвод, рота…, яка має своє рішення у вигляді елементарної структурної схеми з аналітичним описом її функціонування. Висновки стосовно похибок виконання завдання дозволили встановити основні параметри елементів у структурах з урахуванням European Credit Transfer System (ECTS) шкали оцінювання. Зроблено висновок про необхідність впровадження аналогічної оцінки для задач виконання.  Встановлено, що в цьому випадку існує можливість прогнозувати ефективність здійснення визначеної місії. Аналітичні викладки науково обґрунтовані, доведені до кінцевих результатів у вигляді аналітичних залежностей та графічно визначеного зв’язку між складністю завдання та рівнем підготовки виконавців. Наведені результати, висновки, пропозиції визначають також основні завдання для проведення навчального процесу.

Ключові слова


система управління військами; об’єкт управління; реалізація місії; рейтинг виконавця; ECTS; похибки виконання місії; оцінка підготовки виконавця; навчальний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Плутахін С.В., Баркатов І.В., Бриксін О.М., Сапожник А.І. / Основи управління військами // Навч. посібн. – Харків: ХІТВ, 2003. – 94 с.

Хоровиц П., Хилл У. / Исскуство схемотехники в 2-х т., Т.1. Пер. с англ., изд. 2-е. – М.: Мир, 1984. – 498 с., с. 217, рис. 3.58.

Федотов Д.О., Федотов П.Д., Крук О.Я. / Точність перетворень в схемах на ОП // НТЖ “Системи управління, навігації та зв’язку” Вип. 1(21). – Т.1. – Київ, 2012. – С. 81–84.

Спосіб формування коефіцієнта підсилення напруги та пристрій для його здійснення / Патент України на винахід № 91798, заявка а2009 06813 від 30.06.2009, МПК H03G 3/00, публ. 25.25.08.2010 бюл. № 16, власник Харківський національний університет радіоелектроніки, // автори М.І. Сліпченко, П.Д. Федотов, Д.О. Федотов.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 V. І. Biliakov, A. G. Bobrov, L. S. Kurash, D. O. Fedotov

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.