DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.17.2017.50-53

Вогнестійкість спеціалізованої тари для зберігання боєприпасів

T. Y. Hlova

Анотація


Проведено дослідження дерев’яної тари для зберігання боєприпасів з різними ступенями чорноти стінок ящика. Наведено результати зміни густини теплового потоку, який поглинається стінкою в залежності від відстані розташування факела полум’я пожежі, а також від ступеня чорноти стінок тари. Запропонована методика визначення та дослідження величини теплового потоку полум'я пожежі, який поглинається тарою. Встановлено взаємозв’язок інтенсивності теплового потоку від різниці температур полум’я пожежі та стінками тари в залежності від ступенів чорноти покриття стінок дерев’яної тари.

Ключові слова


тепловий потік; ступінь чорноти; температура; боєприпаси; дерев'яна тара

Повний текст:

PDF

Посилання


Зигель Р. Теплообмен излучением / Р. Зигель, Дж. Хоуелл. – М.: Мир, 1975. – 936 с.

Цапко Ю.В. Дослідження умов займання деревини в залежності від параметрів нагрівання / Ю.В. Цапко, С. В. Жартовський // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУБЖД, 2007. – Вип. 10. – С. 144–149.

Цапко Ю.В. Дослідження процесів теплопровідності вогнезахищеної дерев’яної тари для зберігання озброєння та боєприпасів / Ю.В. Цапко, В.М. Жартовський, М.Є. Карташов // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУБЖД, 2009. – Вип. 14. – С. 97–104.

Цапко Ю.В. Визачення параметрів вогнезахисту дерев’яної тари для зберігання елементів озброєння та військової техніки / Ю.В. Цапко, Є.В. Нікітін, Ю.П. Мосейчук // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2010. – № 1(21). – С. 103–107.


 

Цитується у:

1. Mathematical modeling and research of the temperature distribution of the wall thickness of specialized containers for the storage of ammunition
T. Y. Hlova, B. M. Kuznitska
Military Technical Collection  Випуск: 19  Пер. стор.: 15  Рік: 2018  
doi: 10.33577/2312-4458.19.2018.15-19

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 T. Y. Hlova

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.