DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.17.2017.66-71

Методика формування програми навчання водінню бойових машин на тренажерах імітаційним моделюванням

N. V. Chornyі

Анотація


Розглянуто методичний підхід щодо формування програми навчання водінню бойових машин на тренажерах озброєння і військової техніки на основі побудови імітаційної моделі заняття, що дозволяє здійснити імітаційний прогін заняття за різними варіантами його проведення і матеріально-технічного забезпечення та визначити початкові умови щодо часових показників для реалізації навчальних завдань при відпрацюванні передбаченого програмою навчання переліку вправ.

Ключові слова


імітаційне моделювання; імітаційна модель; практичне заняття; тренажери

Повний текст:

PDF

Посилання


Курс водіння бойових машин Сухопутних військ Збройних Сил України (КВБМ СВ-99) – К.: ЛК Мейкер, 2005. – 116 с.

Чорний М.В. Методика обґрунтування організації практичних занять з дисциплін професійної та практичної підготовки імітаційним моделюванням / М.В. Чорний // Військово-технічний збірник. – Вип. 14. – Львів: НАСВ. – 2016. – С. 152–156.

Водіння бойових машин: навчально-методичний посібник / М.В. Чорний, В.Ю. Ковч, А.Т. Ніколаєв. – Львів: Академія сухопутних військ, 2013. – 168 с.

Водіння бойових машин: навчально-методичний посібник / П.П. Ткачук, М.В. Чорний, Р.В. Долгов, С.С. Степанов, А.Т. Ніколаєв, Ю.О. Вяткін. – Львів: Національна академія сухопутних військ, 2016. – 292 с.

Шевченко Д.Н. Имитационное моделирование на GPSS: учебно-методическое пособие / Д.Н. Шевченко, И.Н. Кравченя. – Гомель: БелГУТ, 2007. – 97 с.

Жерновий Ю.В. Імітаційне моделювання систем массового обслуговування: практикум / Ю.В. Жерновий. – Львів: Вид-й центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 307 с.

Кудрявцев Е.М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем / Е.М. Кудрявцев. – М.: ДМК Прес, 2004. – 320 с.

Бахрушин В.Є. Математичні основи моделювання систем: навчальний посібник / В.Є. Бахрушин. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2009. – 224 с.

Стеценко І.В. Моделювання систем: навчальний посібник. / І.В. Стеценко. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 399 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 N. V. Chornyі

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.