Проблеми створення радіолокаційного озброєння для ведення бойових дій в умовах застосування гіперзвукових літальних апаратів

Автор(и)

  • M. F. Pitchugin Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник освіти України, кандидат військових наук, професор, провідний науковий співробітник НЦ ПС, Ukraine
  • A. Y. Yatsutsenko Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НЦ ПС, Ukraine
  • D. V. Karlov Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДВ НЦ ПС, Ukraine
  • Y. V. Trofimenko Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, науковий співробітник НЦ ПС, Ukraine
  • I. M. Pitchugin Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, начальник кафедри, Ukraine
  • M. V. Bortsova Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, асистент кафедри Виробництва радіоелектронних систем, Ukraine
  • O. Y. Chernyavsky Національний технічний університет «ХПІ», Харків, начальник кафедри, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.16.2017.12-21

Ключові слова:

радіолокаційне озброєння, виявлення радіосигналів, гіперзвукові літальні апарати, оцінювання координат, повний вектор швидкості цілі, ступінь небезпечності

Анотація

Розглядаються основні тактичні та технічні проблеми побудови комплексів виявлення-знешкодження гіперзвукових літальних апаратів в активно-пасивній багатопозиційній РЛС (БП РЛС), оцінювання їх параметрів, оцінювання ступеня небезпечності виявлених об’єктів при створенні системи повітряно-космічного захисту від них при використанні доопрацьованих РЛС РТВ, засобів ППО Сухопутних військ, засобів ЗРВ та РЕБ і викладаються основні вимоги до швидкодії та ступеня автоматизації прийняття рішення.

Посилання

http://www.syl.ru/article/195564/new_giperzvukovyie-raketyi-rossii-i-ih-ispyitaniya-giperzvukovyie-raketyi-ssha

http://argumentiru.com/army/2016/02/421949

http://vpk-news.ru/articles/29966

Купцов И.М. Борьба с гиперзвуковыми летательными аппаратами (ГЗЛА): новая задача и требования к системе воздушно-космической обороны (ВКО) // Военная мысль № 1,2011. – С. 10-17.

Канащенков А.И., Меркулов В.И., Самарин О.Ф. Облик перспективных бортовых радиолокационных систем. Возможности и ограничения. – М.: ИПРЖР, 2002.

Меркулов В.И., Дрогалин В.В, Канащенков А.И. и др. Авиационные системы радиоуправления. Т.1. Принципы построения систем радиоуправления. Основы синтеза и анализа / Под ред. Канащенкова А.И. и Меркулова В.И. – М.: Радиотехника, 2003.

Канащенков А.И., Меркулов В.И., Герасимов А.А. и др. Радиолокационные системы многофункциональных самолетов. Т.1. РЛС – информационная основа боевых действий многофункциональных самолетов. Системы и алгоритмы первичной обработки радиолокационных сигналов. / Под ред. Канащенкова А.И. и Меркулова В.И. – М.: Радиотехника, 2006.

Криницкий Ю.В. Нужны средства ВКО на новых физических принципах // Воздушно-космическая оборона № 5, 2012 г. – С. 2.

Меркулов В.И., Дрогалин В.В., Канащенков А.И. и др. Авиационные системы радиоуправления. Т.2. Радиоэлектронные системы самонаведения / Под ред. Канащенкова А.И. и Меркулова В.И. – М.: Радиотехника, 2003.

Пєвцов Г.В., Яцуценко А.Я., Карлов Д.В., Трофименко Ю.В., Теоретичні основи новітніх технологій побудови радіолокаційних систем // Наука і оборона. Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. №2. – 2014. – С.45-53.

Пєвцов Г.В., Яцуценко А.Я, Карлов Д.В., А.І. Резніченко Теоретичні основи побудови автоматичної багатопозиційної радіолокаційної системи виявлення - функціонального ураження радіоелектронних засобів аеродинамічних цілей // Системи обробки інформації.–Х.: Харківський університет Повітряних Сил, 2009. – Вип.1(75). – С.8-12.

Яцуценко А.Я. Оцінка ефективності функціонування автоматичних РЛС дальнього виявлення на основі апроксимації марківськими неоднорідними ланцюгами з урахуванням радіоелектронних впливів /Збірник наукових праць Об’єднаного науково-дослідного інституту Збройних Сил. – Х.: ОНДІ ЗС, 2005. – Вип. 2(2). – С. 142–152.

Пєвцов Г.В., Яцуценко А.Я. Оцінка ефективності ведення інформаційної боротьби на основі марківської неоднорідної моделі конфліктної взаємодії сторін /Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – вип. №3. – К.: ВІКНУ, 2006. – С.73-81.

Пєвцов Г.В., Яцуценко А.Я., Карлов Д.В., Остапова А.М., Клімішен О.О. Принципи створення пасивної багатопозиційної радіолокаційної просторово рознесеної системи в зоні дії радіолокаційної станції дальнього виявлення / Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил, 2010. – Вип.2(4). – С.91-97.

Пєвцов Г.В., Яцуценко А.Я., Карлов Д.В., Трофименко Ю.В. Метод енергетичного виявлення радіосигналів // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: – 2010. – №4(16). – С.72-76.

Патент на корисну модель 57216. Україна, МПК G01S 7/02. /Процес енергетичного виявлення радіосигналів Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко, та ін. – №201012202; заявл. 15.10.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. №3.

Пєвцов Г.В., Яцуценко А.Я., Карлов Д.В., Трофименко Ю.В., Клімішен О.О. // Патент на корисну модель 64707. Україна, МПК G01S 7/34. / Спосіб багатоканального за часом енергетичного виявлення радіосигналів; – №201106721; заявл. 30.05.2011; опубл. 10.11.2011, Бюл. №21.

Пєвцов Г.В., Яцуценко А.Я., Карлов Д.В., Трофименко Ю.В., Челпанов А.В., Шевченко В.І. // Патент на корисну модель 64706. Україна, МПК G01S 7/34. / Спосіб енергетичного виявлення радіосигналів при впливі активних маскуючих перешкод; – №201106697; заявл. 30.05.2011; опубл. 10.11.2011, Бюл. №21.

Пєвцов Г.В., Яцуценко А.Я., Карлов Д.В., Трофименко Ю.В., Остапова А.М., Клімішен О.О. // Патент на корисну модель 75125. Україна, МПК G01S 7/34. / Спосіб енергетичного виявлення коротких немодульованих радіосигналів і послідовного оцінювання їх початкових фаз і доплерівських частот; – №2012004731; заявл. 17.04.2012; опубл. 26.11.2012, Бюл. №22.

Патент на корисну модель 103676. Україна, МПК (2015.01) G01S 7/34 (2006.01) G01S 13/00. Спосіб послідовного енергетичного виявлення радіосигналів при апріорній невизначеності їх тривалості / Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко та ін. – № u 2015 06163; заявл. 22.06.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. №24.

Пєвцов Г.В., Яцуценко А.Я., Карлов Д.В., Пічугін М.Ф., Трофименко Ю.В., Чернявський О.Ю., Борцова М.В. Енергетичне виявлення і оцінювання параметрів тривалого немодульованого радіосигналу в активно-пасивній багатопозиційній радіолокаційній системі та визначення повного вектора швидкості цілі із заданою можливою точністю / Військово-технічний збірник – Випуск 1(10). – Львів: АСВ, 2014. – С.56-63.

Верба В.С., (RU), Гандурин В. А. (RU), Забелин И. В. (RU),Меркулов В. И. (RU), Миляков Д. А. (RU)// патент РФ способ самонаведения летательных аппаратов на гиперзвуковые цели G01C21/00 №2408847 заявл. 2009-12-24, опубл. 10.01.2011.

Певцов Г.В., Карлов Д.В., Лукашук Е.В., Кондратенко А.П. Основы построения коммутационной полусферической антенной решётки. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків: УкрДАЗТ. – 2014. – Вип. 1. – С. 64-68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-04

Як цитувати

Pitchugin, M. F., Yatsutsenko, A. Y., Karlov, D. V., Trofimenko, Y. V., Pitchugin, I. M., Bortsova, M. V., & Chernyavsky, O. Y. (2017). Проблеми створення радіолокаційного озброєння для ведення бойових дій в умовах застосування гіперзвукових літальних апаратів. Військово-технічний збірник, (16), 12–21. https://doi.org/10.33577/2312-4458.16.2017.12-21

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ