Математичні методи вирішення задачі комплексної оцінки комплекту бойового екіпірування з урахуванням особливостей функціонального призначення

Автор(и)

  • P. P. Tckachyck Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, начальник Академії, Ukraine
  • A. D. Chernenko Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, начальник НДВ НЦ СВ, Ukraine
  • P. I. Vankevych Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДВ НЦ СВ, Ukraine
  • E. H. Ivanyk Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник НДВ НЦ СВ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.16.2017.24-30

Ключові слова:

текстиль, бойове екіпірування, камуфляжні тканини, функціональне призначення, якісні і кількісні показники оцінки бойового екіпірування, критерії функціональності, теорія прийняття рішень, теорія нечітких відносин, матриці порівнянь, ранжування критеріїв

Анотація

З використанням елементів теорії нечітких відношень та методу аналізу ієрархій розроблено розрахункову схему отримання обґрунтованої комплексної оцінки текстильних матеріалів, призначених для комплектування бойового екіпірування бійця. За визначальну характеристику взято якість тканини, покладеної в основу формування одягу військовослужбовця. Прийнято до уваги десять критеріїв, що характеризують функціональність польової форми з урахуванням специфіки виконуваних бойових задач, на основі яких отримано кількісні параметри наявних типів текстильних матеріалів.

Посилання

Пенчук О.П. Сучасні вимоги до якості текстильних матеріалів і одягу із них / О.П. Пенчук, Н.А. Глубіш // Вісник КНУТД. – 2004. – № 5. – С. 119–123.

Чернышева Ю.С. Многофакторный подход к проектированию одежды / Ю.С. Чернышева, В.А. Поваляева // Швейная промышленность. – 2009. – № 4. – C. 28-31.

Бузов Б.А. Техническое регулирование, технический регламент и гигиенические требования к одежде / Б.А. Бузов // Швейная пром. – 2005. – № 3. – C. 29–31.

ГОСТ 25617-83. Ткани и изделия, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний.

Кричевский Г.Е. Опасность и безопасность изделий из текстиля / Г.Е. Кричевский // Текст. пром. – 2006. – №3.– C. 87–91.

Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений / О.И. Ларичев. – М.: Физматкнига, 2006. – 390 с.

Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т.Л. Саати. – М.: Радио и связь, 1993. – 316 с.

Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети / Т. Л. Саати. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 356 с.

Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов / Ф.А. Новиков. – СПб.: Питер, 2001. – 304 с.

Месарович М. Общая теория систем: Математические основы / М. Месарович, Я. Такахара. – М.: Мир, 1978. – 340 с.

Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем / С.Л. Оптнер. – М.: Советское радио, 1969. – 216 с.

Смирнов В.Н. Системное исследование показателей качества изделий / В.Н. Смирнов. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1981. – 183 с.

Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ: Практическое руководство. Пер. с англ. / Т. Шуп. – М.: Мир, 1982. – 238 с.

Беллман Р. Введение в теорию матриц / Р. Беллман. – М.: Наука, 1969. – 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-04

Як цитувати

Tckachyck, P. P., Chernenko, A. D., Vankevych, P. I., & Ivanyk, E. H. (2017). Математичні методи вирішення задачі комплексної оцінки комплекту бойового екіпірування з урахуванням особливостей функціонального призначення. Військово-технічний збірник, (16), 24–30. https://doi.org/10.33577/2312-4458.16.2017.24-30

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають