DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.16.2017.48-54

Вибір рівня технічної досконалості і технічних характеристик перспективного зразка озброєння та військової техніки (на прикладі зразків броньованих ремонтно-евакуаційних машин)

P. O. Rusilo, V. V. Kostiuk, Y. V. Varvanets, A. M. Kalinin, M. M. Shevcov

Анотація


Розглянуто питання щодо вибору рівня технічної досконалості і характеристик  перспективних однотипних зразків озброєння та військової техніки. На прикладі зразків БРЕМ побудовані: залежність коефіцієнта рівня технічної досконалості від суми балів існуючого зразка БРЕМ, яка дозволяє оцінити загальну суму балів для перспективного зразка вищого рівня технічної досконалості; залежність кількості балів від параметра показника існуючого БРЕМ, яка дозволяє вибрати параметри та технічні характеристики перспективного технічно досконалого зразка. Запропонований алгоритм вибору рівня технічної досконалості і характеристик перспективного зразка ОВТ, впровадження якого дозволить визначити напрямки розроблення нових та модернізації існуючих зразків ОВТ з метою підвищення рівня їхньої технічної досконалості.

Ключові слова


модернізація; комплексний показник; коефіцієнт технічної досконалості; перспективний зразок; рівень технічної досконалості

Повний текст:

PDF

Посилання


Семенов С.С. Оценка технического уровня образцов вооружения и военной техники / С.С. Семенов, В.Н. Харчев, А.И. Иоффин – М.: Радио и связь, 2004. – 532 с.

Методика применения экспертных методов для оценки качества продукции. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 55 с.

Черноскутов А.І., Мурзин В.Н., Ширенков В.Е. Комплексная оценка качества изделий с помощью метода прогрессирующего эталона // Надежность и контроль качества. – 1985. – №4. – С. 14–19.

Науман Э. Принять решение – но как?: Пер. с нем. Адлер Ю. – М.: Мир, 1987. – 198 с.

Патент на корисну модель 65254 України в МПК G01 N27/27. Спосіб оцінювання рівня технічної досконалості однотипних зразків озброєння і військової техніки / М.В.Чорний, Ю.В. Варванець, О.М. Калінін, П.О. Русіло. Заявник та власник патенту: Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Опубл. Бюл. № 22, 2011 р.

Патент на корисну модель 72693 України в МПК G01 N27/27. Спосіб оцінки рівня технічної досконалості однотипних зразків озброєння та військової техніки / П.О. Русіло. Заявник та власник патенту: Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Опубл. Бюл. № 16, 27.08. 2012 р.

Патент на корисну модель 88195 України в МПК G01 N27/27. Спосіб оцінки рівня технічної досконалості однотипних зразків озброєння та військової техніки / П.О. Русіло, В.І. Грабчак, Ю.В. Варванець, О.М. Калінін, В.В. Костюк, Р.Г. Будяну. Заявник та власник патенту: Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Опубл. Бюл. №5, 11.03.2014.

Купріненко О.М., Русіло П.О., Будяну Р.Г. Обґрунтування методики оцінювання рівня технічної досконалості однотипних зразків озброєння та військової техніки / О.М. Купріненко, П.О. Русіло, Р.Г.Будяну // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем: збірник наукових праць. Вип. 6. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2012. – С. 74–79.

Русіло П.О., Момот Р.А. Стан та перспективи розвитку броньованих ремонтно-евакуаційних машин / П.О. Русіло, Р.А. Момот // Військово-технічний збірник. – Львів: АСВ, 2012. – № 1(6). – С. 141–150.

Русіло П.О., Будяну Р.Г., Калінін О.М., Костюк В.В., Варванець Ю.В. Обґрунтування тактико-технічних характеристик для розроблення перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних бронетранспортерів / П.О. Русіло, Р.Г. Будяну, О.М. Калінін, В.В. Костюк, Ю.В. Варванець // Військово-технічний збірник. Вип. 2(9). – Львів: АСВ, 2013. – С. 69–74.

Русіло П.О., Будяну Р.Г., Калінін О.М., Костюк В.В., Варванець Ю.В. Обґрунтування тактико-технічних характеристик для розроблення перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних танків / П.О. Русіло, Р.Г. Будяну, О.М. Калінін, В.В. Костюк, Ю.В. Варванець // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Машинознавство та САПР. – Х.: – 2014. – № 29 (102). – С. 58–63.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 P. O. Rusilo, V. V. Kostiuk, Y. V. Varvanets, A. M. Kalinin, M. M. Shevcov

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.