Динаміка бойового модуля із нелінійною пружною характеристикою підкріплення

Автор(и)

  • O. I. Khytriak Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерної механіки (ОТІВ), Україна

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.14.2016.74-78

Ключові слова:

динаміка бойового модуля, нелінійно-пружні елементи, Ateb-функції, методи збурень

Анотація

Досліджуються кутові коливання бойового модуля, який розміщений на бойовій колісній машині за допомогою платформи із нелінійною пружною характеристикою підкріплення. Розглянуто автономний випадок, вплив сили опору. Представлено аналітичні методи побудови розв’язку відповідних моделей динаміки бойового модуля з використанням методу Ван-дер-Поля та періодичних Ateb-функцій. Отримані результати є передумовою до оцінки впливу кутових коливань на точність стрільби з ходу при русі по пересіченій місцевості та формування конструкторських рішень щодо зменшення цих коливань.

Посилання

Величко Л.Д. Оцінка впливу характеристик підпружинення на коливання встановлених на транспортні засоби об’єктів /Л.Д. Величко, О.С. Петрученко, А.О. Дзюба // Машинобудування та металообробка, Інженерна механіка, Механіка та матеріалознавство. - Луцьк, 2014. - Вип. №46. - С.50 - 54

Успенский И. Н. Проектирование подвески автомобиля. / И. Н. Успенский.– Горький. – 1971.– с.254.

Сеник П.М. Обернення неповної Вeta-функцiї / Укр. мат. журн. – 1969. – 21, №3. – С. 325-333.

Сеник П.М. Про Ateb-функцiї / Доп. АН УРСР. – 1968. – №1. – С. 23-26.

Найфе А. Х. Методы возмущений / А. Х. Найфе. – М. : Мир, 1976. – 456 с.

Ротенберг Р.В. Подвеска автомобиля. - М.: Машиностроение, 1972. - 392с.

Яценко Н.Н. Плавность хода грузовых автомобилей / Н.Н. Яценко, О.К. Прутчиков. - М. Машиностроение, 1969. - 219 с.

Обеспечение плавности хода при проектировании легкового автомобиля с учетом влияния потерь на трение в подвеске : автореф. дисc. на соискание учен. степени канд. техн. наук. - Тольятти, 2008. - 26 с.

Петрученко О.С. Вплив нелінійного підпружинення БМ на його амплітудно-частотні характеристики / О.С. Петрученко // – Львів: Військово-технічний збірник Академії сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного № 12. – 2015. – С.45-47.

Гаральд Іро. Класична механіка / Переклад з нім. Гайда Р., Головач Ю.-Л.:В-во ЛНУ ім. І.Франка, 1999.-464 с.

Величко Л.Д. Динаміка гусеничних транспортних засобів по пересіченій місцевості / Л.Д. Величко, Ю.А. Чаган // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. - Львів: УДЛТУ.- 2011.- Вип. 21.4. – С. 346-352.

Hrubel M. Influence of characteristics of wheeled vehicle suspensions of its road-holding along curved stretches of track/ Hrubel M., R. Nanivskyi, M. Sokil// Science & militariy. 2014.-Vol. 9,-№ 1,-р.15-19. Liptovscy Mikulas, Slovak Republska.

Чаган Ю.А. Вплив характеристик амортизаторів на нелінійні вертикальні коливання корпусу гусеничних транспортних засобів / Ю.А. Чаган // – Львів: Військово-технічний збірник Академії сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного № 2(5). – 2011. – С.79-82.

Сеник П.М. Про табулювання перiодичних Ateb-функцiй /П.М.Сеник, А.М. Возний // Доп. АН УРСР. – 1969. – №12. – С. 1089-1092.

Rosenberg R.M. Normal models of nonlinear dual – Mode Systems / R.M. Rosenberg // J. of Appl. Mech. June – 1960. – P. 263-268.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-04

Як цитувати

Khytriak, O. I. (2016). Динаміка бойового модуля із нелінійною пружною характеристикою підкріплення. Військово-технічний збірник, (14), 74–78. https://doi.org/10.33577/2312-4458.14.2016.74-78

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ