Дослідження динамічних характеристик паразитних сигналів у системах вимірювального контролю рухомих елементів механізованих засобів військової техніки

Автор(и)

  • P. I. Vankevych Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДВ НЦ СВ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.14.2016.127-132

Ключові слова:

паразитні термоелектрорушійні сили, температура, струмознімальні пристрої, сухе механічне тертя, термоперетворювачі, інформативний конвертований сигнал

Анотація

Викладено результати експериментальних та теоретичних досліджень явища виникнення паразитних термоелектрорушійних сил (ЕРС), які наводяться внаслідок різниці температур між елементами струмознімальних пристроїв з сухим механічним контактом. Встановлено, що паразитна термо-ЕРС є нестабільною в часі за знаком та густиною розподілу, оскільки залежить від різноманітних факторів. Вона не може бути врахованою у вигляді поправок до результатів вимірювань, оскільки є співвимірною з інформативним конвертованим сигналом первинних термоперетворювачів (ТП).

Посилання

Березький О. Спосіб прогнозування похибки дрейфу термоелектроперетворювачів / О. Березький // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2001. – Вип. 58. – С. 72–75.

Бичківський Р.В. Управління якістю / Р.В. Бичківський. – Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська Політехніка», 2000. – 327 с.

Ванкевич П.І. Математичний опис процедури вимірювання температури рухомих об’єктів [Текст] / П. І. Ванкевич, В. І. Асташкін, Є. Г. Іваник // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – 2009. – Т. 11. – № 2(41), частина 5. – С. 15-19.

Ванкевич П. І. Підбір оптимальних схем вимірювання температури пристроїв автотранспортних засобів з сухим механічним тертям на основі розв’язку теплової задачі тертя [Текст] / П.І. Ванкевич, Є.Г. Іваник // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів та поїздів. – 2010. – № 19. – С. 13-22.

Ванкевич П.І. Теплообмін між контактними термоперетворювачами та дослідною поверхнею [Текст] : тези доповідей до міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика АПК», 19–20 вересня, ЛДАУ, 2006. – Том 2. – С. 322-324.

Ванкевич П. І. Напрями розвитку контактної термометрії рухомих об’єктів / П. І. Ванкевич // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2000. – Вип. 57. – С. 67–69.

Ванкевич П.І. Цифрова система передачі та реєстрації імпульсних сигналів / П.І. Ванкевич, О.М. Бурнаєв, В.Д. Смичок // Збірник наукових праць асоціації підприємств України по виробництву автобусів : Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів. – 2001. – Вип. № 5. – С. 19–22.

Ванкевич П.І. Структура систем діагностики, контролю, метрології, стандартизації, якості та їх взаємозв’язок / П.І. Ванкевич, М.С. Когут, Б.І. Затхей // Проектування виробництва та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів : Збірник наукових праць підприємств України по виробництву автобусів «Автобус». – 2000. – Вип. № 4. – С. 22-34.

Ванкевич П.І. Обґрунтування експлуатаційних характеристик струмознімального пристрою [Текст] / П.І. Ванкевич, Б.І. Затхей, М.О. Медиковський // Науково-виробничий журнал НАУ «Електрифікація та автоматизація сільського господарства». – 2005. – Вип. № 1(10). – С. 28-31.

Войтурський Я. Дослідження характеристик резистивних термоперетворювачів методом їх внутрішнього збудження / Я. Войтурський, А. Ковальчик // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2001. – Вип. 58. – С 79–83.

Дорожовець Н. Дослідження впливу параметрів конструкції триелементного терморезистивного перетворювача на точність вимірювання температури / Н. Дорожовець, Ф. Бернгард // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2003. – Вип. 64. – С. 54–62.

Дудюк Д.Л. Електричні вимірювання: Навчальний посібник / Д.Л. Дудюк, В.М. Максимів, Г.П. Оріховський. – Львів : Афіша, 2003. – 272 с.

Енциклопедія термометрії / Я.Т. Луцик, Л.К. Буняк, Ю.К. Рудавський, Б.І. Стадник. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003. – 428 с.

Электрические измерения неэлектрических величин. – 5-е изд., перераб. и доп. / А.М. Туричин, П.В. Новицкий, Е.С. Левшина и др. / Под ред. П.В. Новицкого. – Л.: Энергия, 1975. – 576 с.

Канарчук В.Е. Термометрическая диагностика машин / В.Е. Канарчук, О.Б. Деркачев, А.Д. Чигринец. – К.: Высшая школа. – 1985. – 168 с.

Куритнык И.П. Термоизмерения / И.П. Куритнык , Б.И. Стадник. – М. : Знание, 1979. – 64 с.

Монастирський З. Багатоканальні мостові вимірювальні засоби з низькоомними термоперетворювачами опору / З. Монастирський // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2003. – Вип. 64. – С. 84–87.

Новицкий П.В. Основы информационной теории измерительных устройств / П.В. Новицкий. – Л.: Энергия, 1968. – 248 с.

Байхельт Ф. Надежность и техническое обслуживание. Математический подход: пер. с нем. / Ф. Байхельт, П. Франкен. – М. : Радио и связь, 1988. – 392 с.

Костерев В.В. Надежность технических систем и управление риском / В.В. Костерев. – М. : Изд-во МИФИ, 2008. – 280 с.

Веников В.А. Теория подобия и моделирования / В.А. Веников, Т.В. Веников. – М. : Высш. школа, 1984. – 439 с.

Баловнев В.И. Моделирование процессов взаимодействия со средой робочих органов дорожно-строительных машин / В.И. Баловнев. – М. : Машиностроение, 1974. – 232 с.

Биргер И.А. Техническая диагностика / И.А. Биргер. – М. : Машиностроение, 1978. – 240 с.

Канарчук В.Е. Бесконтактная тепловая диагностика машин / В.Е. Канарчук, А.Д. Чигринец.– М.: Машиностроение, 1987. – 160 с.

Деклараційний пат. на винахід № 38485 А Україна, МПК Н01R39/00, Н01R39/30. Струмознімальний пристрій / П.І. Ванкевич, Б.І. Затхей, М.О. Медиковський ; заявник та власник пат. Львівський державний аграрний університет – № 2000074142 ; заявл. 13.07.2000 ; опубл 15.05.2001, Бюл. № 4. – 4 с.

Скрипник О. Алгоритмічний метод вимірювання температури термоелектричним термометром / О. Скрипник, Г. Юрчик, В. Курко // Вимірювальна техніка та метрологія – 2003. – Вип. 64. – С 78–83.

Справочник по триботехнике / Под общ. ред М. Хебды, А.В. Чичинадзе. – В 3 т., Т. 1. Теоретические основы. – М. : Машиностроение, 1989. – 400 с.

Дубинин А.Д. Энергетика трения и износа деталей машин / А.Д. Дубинин. – К. : Южное отделение Машгиза, 1963. – 139 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-04

Як цитувати

Vankevych, P. I. (2016). Дослідження динамічних характеристик паразитних сигналів у системах вимірювального контролю рухомих елементів механізованих засобів військової техніки. Військово-технічний збірник, (14), 127–132. https://doi.org/10.33577/2312-4458.14.2016.127-132

Номер

Розділ

ЗАХИСТ ОВТ ВІД ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ ТА УРАЖЕННЯ