DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.14.2016.136-142

Процедура комплексного оцінювання наукових проектів у вищих військових навчальних закладах

R. V. Bulgakov

Анотація


На підставі розгляду дерева критеріїв наукової діяльності вищих навчальних закладів, в процесі пошуку процедури агрегування показників, проведено аналіз комплексного оцінювання результатів наукової та науково-технічної діяльності у вищих військових навчальних закладах, введено модель мережевої системи комплексного оцінювання, запропоновано підхід, заснований на її розробці і дослідженні, сформульовані та вирішені прямі і зворотні завдання комплексного оцінювання, а також завдання визначення резервів і мінімізації витрат на досягнення необхідного значення комплексної оцінки.


Ключові слова


управління науковими проектами; комплексне оцінювання; агрегування; моделі і методи управління науковою та науково-технічною діяльністю; матричні процедури; теорія активних систем

Повний текст:

PDF

Посилання


ДСТУ-П IWA2:2007. Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 70 с.

Оборський Г.О., Гогунський В.Д., Савєльєва О.С. Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі / Праці Одеського політехнічного університету. Економіка. Управління. – Одеса: ОНПУ, 2011. - №1 (35). – С. 251-255.

Бурков В.Н., Кондратьев В.В., Циганов В.В., Черкашин А.М. Теория активных систем и совершенствование хозяйственного механизма. М.: Наука, 1984. – 272 с.

Новиков Д.А., Суханов А.Л. Модели и механизмы управления научными проектами в ВУЗах. М.: ИУО РАО, 2005. – 80 с.

Петраков С.Н. Механизмы планирования в активных системах: неманипулируемость и множества диктаторства. М.: ИПУ РАН, 2001. – 135 с.

Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: Синтег, 1997. – 188 с.

Буркова И.В. Метод дихотомического программирования в задачах управления проектами. Воронеж. ВГАСУ, 2004. – 100 с.

Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечёткой исходной информации. М.: Наука, 1981. – 206 с.

Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А. Теория графов в управлении организационными системами. М.: Синтег, 2001. – 124 с.

Андронникова Н.Г., Леонтьев С.В., Новиков Д.А. Процедуры нечёткого комплексного оценивания / Труды международной научно-практической конференции «Современные сложные системы управления». Липецк. ЛГТУ, 2002. С. 7-8.

Момот А.И., Леньков Р.В., Романкова Л.И. Концептуальные и методические основы мониторинга научной деятельности по проблемам профессионального образования в системе координационного управления / Научно-исследовательская деятельность в высшей школе: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования. М.: НИИВО, 1998. Выпуск 4. – 64 с.

Новиков Д.А., Суханов А.Л. Информационные системы и механизмы управления научными проектами / Сборник докладов и тезисов выездного заседания секции №14 «Проблемы построения и развития телекоммуникационных систем» 9-й научно-технической конференции по криптографии. Орёл: Академия ФАПСИ, 2001. С. 248-250.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 R. V. Bulgakov

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.