Моделювання теплових процесів в системах контактного вимірювання температури рухомих об’єктів військової техніки

Автор(и)

  • P. I. Vankevych Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник НЦ СВ, Ukraine
  • E. H. Ivanyk Національна академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник НЦ СВ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.13.2015.7-12

Ключові слова:

вимірювання температури, тепловий потік, теплообмін, розподіл температури, теплопровідність, термоперетворювачі, траєкторія руху досліджуваних об’єктів

Анотація

Запропоновано методику розрахунку теплових параметрів засобів контактної термометрії, які відтворюють траєкторії руху досліджуваних об’єктів складних технічних систем озброєння різноманітного призначення. Отримано аналітичні залежності, що характеризують особливості процесів теплоперенесення, з допомогою яких виконано кількісну оцінку параметрів термоперетворювачів. Розроблена методика дозволяє мінімізувати тривалість перехідного режиму процесу теплопровідності в засобах контактної термометрії, що безпосередньо має вплив на похибку показів датчиків температури.

Посилання

Анатычук Л.Н. Термоэлементы и термо-электрические устройства / Л.Н. Анатычук. – К.: Наук. думка, 1979. – 256 с.

Биргер И.А. Техническая диагностика / И.А. Биргер. – М.: Машиностроение, 1978. – 240 с.

Михеев М.А. Основы теплопередачи / М.А. Михеев. – М.: Энергия, 1977. – 344 с.

Ярышев Н.А. Теоретические основы измерения нестационарной температуры / Н.А. Ярышев. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 256 с.

Ванкевич П.І. Дослідження особливостей розповсюдження тепла в рухомому матеріальному середовищі // П.І. Ванкевич, І.О. Ніщенко, І.П. Курітник // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2007. – № 8. – С. 69-75.

Ванкевич П.І. Дослідження процесів теплообміну при контактному вимірюванні температури рухомої поверхні / П.І. Ванкевич // Systems and means of motor transport. Selected problems. Monografia nr 2. Seria : TRANSPORT, RZESOW. - 2011. - P. 113-120.

Ванкевич П.І. Математичний опис процедури вимірювання температури рухомих об’єктів / П.І. Ванкевич, В.І. Асташкін, Є.Г. Іваник // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. - 2009. - Т. 11. - № 2(41), частина 5. - С. 15-19.

Ванкевич П.І. Моделювання умов теплообміну між контактними термоперетворювачами та дослідними поверхнями / П.І. Ванкевич // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту: Агроінженерні дослідження. – 2006. – № 10. – с. 369-373.

Ванкевич П.І. Моделювання і розрахунок процесів теплообміну в термоперетворювачах (ТП) з плинним проміжним середовищем / П.І. Ванкевич, В.І. Асташкін, Є.Г. Іваник // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів та поїздів. - 2009. - № 18. - С. 43-48.

Ванкевич П.І. Напрями розвитку контактної термометрії рухомих об’єктів / П.І. Ванкевич // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2000. – Вип. 57. – с. 67-69.

Лыков А.В. Теория теплопроводности / А.В. Лыков. –М. : Высш. шк., 1967. – 599 с.

Дьяконов В. MathCAD 2000: учебный курс / В. Дьяконов. – СПб.: Питер, 2000. – 592 с.

Деклараційний пат. на винахід № 37808 А Україна, МПК G01K13/04, G01K 13/08. Пристрій для вимірювання температури рухомої поверхні / П.І. Ванкевич; заявник та власник пат. Львівський державний аграрний університет – № 2000042210; заявл. 18.04.2000; опубл 15.05.2001, Бюл. № 4. – 2 с.

Патент на корисну модель № 24976 U Україна, МПК G01К13/00. Пристрій для вимірювання температури рухомої поверхні [Текст] / П.І. Ванкевич, І.М. Ніщенко, Є.Г. Іваник; заявник та власник пат. Львівський державний аграрний університет – № u200701504 ; заявл. 12.02.2007; опубл 25.07.2007, Бюл. № 11. – 2 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-09

Як цитувати

Vankevych, P. I., & Ivanyk, E. H. (2015). Моделювання теплових процесів в системах контактного вимірювання температури рухомих об’єктів військової техніки. Військово-технічний збірник, (13), 7–12. https://doi.org/10.33577/2312-4458.13.2015.7-12

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ