DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.13.2015.51-61

Технічний вигляд радіоголографічних локаторів, що створюються для спостереження потоку об’єктів у ситуаціях конфлікту, та побудова на їх прикладі системної теорії радіолокації

N. I. Matukhin, A. М. Naboka

Анотація


У короткому виді викладено зміст розробленої системної теорії радіолокації. Головною ідеєю побудованої теорії є визначення поняття стану системи, який повинен об'єднувати усі системні параметри системи м зовнішнього середовища, визначати концепцію системи і служити головним системним показником якості. Провідними ідеями теорії є: опис динаміки функціонування системи та динаміки конфліктної взаємодії системи із зовнішнім середовищем. Цей процес описується у формі диференціальної гри "спостереження-протидія". Визначаються границі системотехніки радіолокації й уточнюються поняття системного військово-технічного проектування. Сформулювана задача синтезу, управління і двостороннього конфліктного управління станом системи. Розширюються на системному рівні питання, що по’вязані з радіоголографією. Пропонуються на рівні пристрою методи лінійної та нелінійної голографічної обробки хвилевого поля, що призначена для скорочення числа антенних позицій. Наводяться модельні приклади побудови радіоголографічних локаторів різної відомчої приналежності. На системному рівні розглядаються питання синхронізації антенних позицій, автофокусування та юстирування загальної антени за допомогою навігаційної системи. Розробляються методи відшукування рівнянь стану, динаміки і конфлікту однофункціональних, багатофункціональних та багатолінійних підсистем.


Ключові слова


системна теорія радіолокації; динамічна радіоголографічна інформаційна система далекого виявлення; системотехніка радіолокації; двостороннє конфліктне управління; диференціальна гра "спостереження-протидія"

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кемени Д. Конечные цепи Маркова / Д. Кемени, Д. Снелл. – М.: Наука, 1970. – 270 с.

Кемени Д. Счетные цепи Маркова / Д. Кемени, Д. Снелл, А. Кнепп. – М.: Наука, 1987. – 412 с.

Тихонов В.И. Марковские процессы / В.И. Тихонов, М.Н. Миронов. – М.: Сов. радио, 1977. – 400с.

Матюхин Н.И. Системная теория динамических радиоголографических информационных систем наблюдения потока объектов в ситуациях конфликта / Н.И. Матюхин. – Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 417 с.

Howard R.A. System Analisis Semi-Markov Processes / R.A. Howard // IEEE Transaction on military electronics. - 1964/, – Valume MIL-8, № 2.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 N. I. Matukhin, A. М. Naboka

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.