DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.13.2015.91-95

Підвищення ймовірності виявлення цілі в процесі сканування підстильної поверхні з складним рельєфом радіолокатором активної ГСН при апріорній невизначеності по дальності та пеленгу

I. L. Kolodchak, A. Y. Semeniuk, O. Y. Chudyak

Анотація


Запропоновано  адаптивний  алгоритм  підвищення  ймовірності виявлення цілі в процесі сканування підстильної поверхні зі складним  рельєфом  радіолокатором  активної  головки самонаведення з гостронаправленою діаграмою спрямованості антени при апріорній невизначеності по дальності і пеленгу, наведені логічна блок-схема такого алгоритму та аналітичні співвідношення між параметрами сканування для типових радіолокаторів  активної  головки самонаведення міліметрового діапазону хвиль.

Ключові слова


головка самонаведення; радіолокатор; виявлення; пеленг; підстильна поверхня

Повний текст:

PDF

Посилання


І.Л. Колодчак, А.Й. Семенюк, О.Є. Чудяк. Деякі особливості реалізації алгоритму виявлення цілі в некогерентних імпульсних радарах ГСН міліметрового діапазону. Науково-технічний семінар, НТЦ АСВ, Львів, 2012р.

В.П. Антонюк, Є.І. Клєпфер, І.Л. Колодчак, М.С. Мартинів, А.Й. Семенюк. Принципи технічної реалізації адаптивної активно-пасивної ГСН 3-мм діапазону хвиль для наведення засобів ураження по наземних цілях. Сборник научных трудов – МРФ’2011, Харьков, 2011 р. –І т. – ч.2 – С. 186–189.
Copyright (c) 2019 I. L. Kolodchak, A. Y. Semeniuk, O. Y. Chudyak

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.