DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.13.2015.120-126

Система екологічного забезпечення Збройних Сил України, шляхи та напрями її трансформування в систему управління екологічною безпекою

V. O. Kazmirchuk, B. Y. Savrun, S. А. Tsybulia

Анотація


У статті проаналізовано відповідність діючої системи екологічного забезпечення Збройних Сил України вимогам сучасності, загальній системі військового управління при повсякденній діяльності військ (сил), проведенні навчань, виникненні позаштатних надзвичайних ситуацій. Розглянуті перспективи удосконалення даної системи та повнота врахування у ній екологічних аспектів військової діяльності на основі Державного стандарту України ISO 14001.

Ключові слова


потенційно небезпечні об’єкти; система екологічного керування; система екологічного управління; навколишнє природне середовище; моніторинг і вимірювання; екологічна політика; військово-техногенне навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Лапина М.А. Обеспечение экологической безопасности правоохранительными органами: зарубежный опыт: Монография. – М.: ВНИИ МВД России, 2001. – 115 с.

Воронов, К.С., Хобта, В.М. Проблемы и перспективы обеспечения экологической безопасности военной деятельности / К.С. Воронов, В.М. Хобта // Экология и защита окружающей среды: сб. тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2014. – С. 349 – 350.

Некрасова М.А., Султанова Е.Ф., Тьерри Л. Обеспечение экологической безопасности при передаче военных территорий (международный аспект) / М.А. Некрасова, Е.Ф. Султанова, Л. Тьерри // Вестник Омского университету. Серия «Право». – 2007. – №4(13). – С.110 – 115.

Романченко І.С., Лисенко О.І., Чумаченко С.М., Бутенко С.Г., Борисюк С.Л. Методологія побудови екологічної безпеки при застосуванні Збройних Сил України / І.С. Романченко , О.І. Лисенко, С.М Чумаченко, С.Г. Бутенко, С.Л. Борисюк / Наука і оборона. – 2011. – №3. – С. 57–63.

ДСТУ ISO 14001:2006. Системи екологічного керування / Вимоги та настанови щодо застосування // Держспоживстандарт України. – 2006. – 20 с.

Романченко І. С., Сбітнєв А.І., Чумаченко І.С., Слободяник В.А. Методологічні підходи до створення бази даних для систем керування станом навколишнього середовища в Збройних силах України / І.С. Романченко, А.І. Сбітнєв, І.С. Чумаченко, В.А. Слободяник // Наука і оборона. – 2003. – № 3. – С. 50–56.

Наказ Міністра оборони України від 04.07.1995 року № 171 «Про введення в дію Положення про організацію екологічного забезпечення Збройних Сил України».

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року // ВВР України. 1991. – № 41. – 546 с.

Шишанов М.О., Махкамов М.М., Чіпіжко Ю.А. Визначення показників екологічного стану військових об’єктів / М.О. Шишанов, М.М. Махкамов, Ю.А. Чіпіжко – ЦНДІ ОВТ ЗСУ. – 2012. – № 3(46). – С. 143–149.

Романченко І.С., Сбітнєв А.І., Чумаченко І.С. Проектування бази даних для системи моніторингу навколишнього середовища в Збройних Силах України / І.С. Романченко, А.І. Сбітнєв, І.С. Чумаченко. – Наука і оборона. 2004. – № 1. – С 54–62.

Романенко І.С., Данилюк С.Л. Особливості концепції побудови єдиної мережі адаптивного екологічного моніторингу надзвичайних ситуацій для Збройних Сил України / C.І. Романенко, C.Л. Данилюк. – ЗНП ЦНДІ ЗСУ. 2014. – № 1(67). – С. 3–14.

Бичков А.М., Долгаленко О.В., Слободяник В.А. Аналіз стану та перспективи розвитку основних зразків ОВТ РХБ захисту / А.М. Бичков, О.В. Долгаленко, В.А. Слободяник / ЗНП ЦНДІ ОВТ. – 2012. – № 2(45). – С. 29–38.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 V. O. Kazmirchuk, B. Y. Savrun, S. А. Tsybulia

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.