DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.19.2018.15-19

Математичне моделювання та дослідження температурного розподілу по товщині стінки спеціалізованої тари для зберігання боєприпасів

T. Y. Hlova, B. M. Kuznitska

Анотація


Досліджено розподіл температури по товщині стінки дерев’яної тари для зберігання боєприпасів, зумовлений тепловим потоком пожежі. Розглянуто випадок, коли дерев’яна тара нагрівається від факела полум’я пожежі. При моделюванні процесу нагрівання стінки дерев’яної тари враховані крайові умови другого роду. Використовуючи перетворення Лапласа, отримано аналітичні вирази для дослідження температурного розподілу по товщині стінки дерев’яної тари в залежності від ступеня чорноти її поверхні. Показано, що ступінь чорноти поверхні стінки дерев’яної тари та величина теплового потоку полум’я пожежі значно впливають на величину температурного поля.

Ключові слова


тепловий потік пожежі; ступінь чорноти; температура; боєприпаси; дерев'яна тара

Повний текст:

PDF

Посилання


Цапко Ю. В. Дослідження умов займання деревини в залежності від параметрів нагрівання / Ю. В. Цапко, С. В. Жартовський // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. Львів: – ЛДУБЖД, 2007. – Вип. 10. – С. 144–149.

Цапко Ю. В. Дослідження процесів теплопровідності вогнезахищеної дерев’яної тари для зберігання озброєння та боєприпасів / Ю. В. Цапко, В. М. Жартовський, М. Є. Карташов // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУБЖД, 2009. – Вип. 14. – С. 97–104.

Цапко Ю. В. Визначення параметрів вогнезахисту дерев’яної тари для зберігання елементів озброєння військової техніки / Ю. В. Цапко, Є. В. Нікітін, Ю. П. Мосейчук // Науковий вісник УкрНДІПБ, 2010. – №1(21). – С. 103–107.

Савченко О. В. Обґрунтування використання гелеутворюючих систем для запобігання надзвичайних ситуацій на складах зберігання артилерійських боєприпасів / О. В. Савченко, Є. І. Стецюк, О. О. Островерх, Г. В. Іванець // Збірка наукових праць, Випуск 22, 2015. – С. 106–112.

Лыков А. В. Теория теплопроводности / А. В. Лыков. М.: Высшая школа, 1967. – 600 с.

Зигель Р. Теплообмен излучением / Р. Зигель, Дж. Хоуелл. – М.: Мир, 1975. – 936 с.

Глова Т. Я. Вогнестійкість спеціалізованої тари для зберігання боєприпасів / Т. Я. Глова // Військово-технічний збірник – Львів: НАСВ – №17, 2017. – С. 50–53.

Глова Т. Я. Моделювання та дослідження інтенсивності теплових потоків полум’я пожеж на дерев'яну тару для зберігання боєприпасів / Т. Я. Глова // Міжнародна науково-технічна конференція “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ”. – Львів: НАСВ, 2017. – С. 262.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 T. Y. Hlova, B. M. Kuznitska

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.