DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.19.2018.32-38

Оцінка характеристик вторинного випромінювання моделі багатоцільового винищувача СУ-27 в сантиметровому, дециметровому та метровому діапазонах довжин хвиль

I. Y. Ryapolov, Y. O. Belevshchuk, H. M. Zubrytskyi, O. V. Bespalko

Анотація


У статті обґрунтована актуальність дослідження характеристик радіолокаційного розсіяння сучасних повітряних об'єктів за допомогою методів математичного моделювання. Сучасний рівень розвитку обчислювальної техніки дозволяє вирішити це завдання і реалізовувати достатньо складні методи математичного моделювання вторинного випромінювання повітряних об'єктів з необхідною точністю для використання на практиці. Проведено аналіз існуючих методів оцінювання вторинного випромінювання повітряних об'єктів, які дозволяють досягти поставленої мети – отримання характеристик радіолокаційного розсіяння моделі багатоцільового винищувача Су-27. Ряд переваг у цьому випадку мають методи, що засновані на інтегральних уявленнях класичної електродинаміки та їх короткохвильових асимптотиках. Розроблена модель поверхні літака Су-27 та наведені основні розрахункові співвідношення, на основі яких розроблено метод чисельного моделювання. Наводяться результати розрахунку характеристик радіолокаційного розсіяння (ефективної поверхні розсіяння, "некогерентної" ефективної поверхні розсіяння, середніх та медіанних значень ефективної поверхні розсіяння) літака Су-27 для різних частот опроміювання зондувального сигналу. Отримані результати можуть бути використані на етапі модернізації існуючих і проектування перспективних вітчизняних радіолокаційних систем з метою оцінювання можливостей різних конструктивних варіантів систем, що розглядаються, щодо виявлення, супроводження та розпізнавання  повітряних об’єктів даного типу. Крім того використання результатів, які отримуються за допомогою розробленого методу математичного моделювання, дозволить оптимізувати конструкцію перспективних вітчизняних літальних апаратів з метою зменшення їх радіолокаційної помітності. Розроблений метод дозволяє проводити чисельне моделювання радіолокаційних характеристик повітряних об'єктів різних типів при заданих поляризаціях, просторових і часово-частотних параметрах зондувальних сигналів в інтересах розв'язання широкого кола прикладних задач радіолокації.

Ключові слова


аеродинамічний повітряний об'єкт; вторинне випромінювання; ефективна поверхня розсіяння; метод математичного моделювання; радіолокаційні характеристики

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Мартынов Н.А. Мироненко Г.Н. Оценка характеристик рассеяния электромагнитных волн на сложных телах, частично покрытых радиопоглощающими материалами // Радиотехника. – 1996. – № 6. – С. 102–105.

Юссеф Н.Н. Эффективная площадь отражения сложных радиолокационных целей. // ТИИЭР. – 1989. – Т. 77, № 5. – С. 100–112.

Рассеяние электромагнитных волн воздушными и наземными радиолокационными объектами: монография / О.И. Сухаревский, В.А. Василец, С.В. Кукобко, [и др.]; под ред. О.И. Сухаревского. – Х.: ХУПС, 2009. – 468 с., ил.

Ultrawideband Radar. Application and Design / edited by J.D. Taylor. – Boca Raton, London, New York: SRC Press Taylor & Francis Group, 2012. – 520 p.

Electromagnetic Wave Scattering by Aerial and Ground Radar Objects / S.V. Nechitaylo, V.M. Orlenko, O.I. Sukharevsky, V.A. Vasilets; edited by O.I. Sukharevsky. – Boca Raton, USA: SRC Press Taylor & Francis Group, 2014. – 334 p.

Scattering characteristics computation method for corner reflectors in arbitrary illumination conditions / O.I. Sukharevsky, V.A. Vasilets, S.V. Nechitaylo // International Conference on Antenna Theory and Techniques, 21-24 April, 2015, Kharkiv, Ukraine. – P. 222–224.

Sukhoi Su-27: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.britannica.com/technology/Sukhoi-Su-27.

Фундаментальные и прикладные задачи теории рассеяния электромагнитных волн / Ю.К. Сиренко, И.В. Сухаревский, О.И. Сухаревский, Н.П. Яшина / Под ред. Ю.К. Сиренко. – Харьков: Крок, 2000. – 344 с.

Характеристики розсіяння палубного винищувача-бомбардувальника F/A-18A Hornet в сантиметровому, дециметровому та метровому діапазонах довжин хвиль / І.Є. Ряполов, Я.О. Белевщук, Р.В. Лященко, А.В. Поляков // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 1(26). – С. 85–91.

Характеристики розсіяння моделі винищувача-бомбардувальника Су-17М3 в сантиметровому та дециметровому діапазоні довжин хвиль / І.Є. Ряполов, Я.О. Белевщук, В.Ю. Колотілов, М.В. Качан, І.Р. Медінець // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 1(53). – С. 42–48.

Ряполов И.Е. Высокочастотный метод расчета рассеяния вторичного излучения диэлектрических частей модели беспилотного летательного аппарата / И.Е. Ряполов, В.А. Василец, О.И. Сухаревский // Системи обробки інформації. – 2014. – № 2(118). – С. 58–62.

Radar cross-section calculation for unmanned aerial vehicle / I. Ryapolov, O. Sukharevsky, V. Vasilets // Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2014): 2014 International Conference, 26-28 August, 2014: Proceedings. – Dnepropetrovsk, 2014. – P. 258-261.

Beilis L.V. Radar reconnaissance capabilities estimation of low-sized low-altitude aircrafts by means of radiotechnical troops surveillance radars / L.V. Beilis, V.F. Ziukin, S.V. Kukobko // Information Processing Systems. – 2017. – Vol. 1(147). – P. 6-8.

Шамко Є.В. Основні особливості застосування Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної боротьби / Є.В. Шамко, О.М. Жарик, В.В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 15–18.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 I. Y. Ryapolov, Y. O. Belevshchuk, H. M. Zubrytskyi, O. V. Bespalko

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.