Дослідження якості управління потоками інформації у моделі військової телекомунікаційної мережі, представленій в тензорному вигляді

Автор(и)

  • O. O. Lavrut Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри тактики факультету бойового застосування військ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.12.2015.27-33

Ключові слова:

військова телекомунікаційна мережа, критерій, тензор, інформаційні потоки

Анотація

У статті проводиться обґрунтування та вибір критерію оцінювання якості управління потоками інформації у моделі військової телекомунікаційної мережі. Показано, що використання запропонованого критерію та сформульованих в тензорному вигляді обмежень дозволить вирішити проблему забезпечення мінімального часу доставки повідомлення (команди) між заданими вузлами мережі з контролем показників якості QoS. Наведено приклад розв’язання задачі багатошляхової маршрутизації з використанням запропонованого критерію у моделі військової телекомунікаційної мережі, представленій в тензорному вигляді.

Посилання

Слюсар В. И. Военная связь стран НАТО: проблемы современных технологий / В. И. Слюсар // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. – 2008. – № 4. – С. 66-71.

Слюсар В.І. Концепція перспективної інформаційно-телекомунікаційної системи / В.І. Слюсар, І.В. Тітов, В.Г. Карєв // Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення: ІV-й наук.-практ. сем., 22-23 жовт. 2008 р. – К., 2008. – С. 76-80.

Лаврут О.О. Перспективи розвитку автоматизованих систем управління тактичної ланки управління Сухопутних військ Збройних Сил України / О.О. Лаврут, О.К. Климович, Т.В. Лаврут // Системи обробки інформації. – Х. : ХУПС, 2014.– Вип. 5 (121). – С. 116-120.

Кондратьев А.Е. Исследования "сетецентрических" концепций в вооруженных силах ведучих зарубежных стран / А.Е. Кондратьев // Зарубежное военное обозрение. - 2010. - № 12. - С. 3-9.

Паршин С. Концепции сетецентрического боевого управления ВС США, Великобретании и ОВС НАТО. Общие различия / С. Паршин, Ю. Кожанов // Зарубежное военное обозрение. - 2010. - Вип.- № 4. - С. 7-18.

Поповський В.В. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем / В.В. Поповський, С.О. Сабурова, В.Ф. Олійник, Ю.І. Лосєв, О.В. Лемешко та ін.: За загальною ред. В.В. Поповського. – Х. : ТОВ “Компанія СМІТ”, 2006. – 564 с.

Лаврут О.О. Математичне моделювання процесів функціонування фрагменту мобільного компоненту системи зв’язку ЗС України / О.О. Лаврут, Л.М. Блажко // Системи обробки інформації. – Х. : ХУПС, 2011. – Вип. 8 (98). – С. 170-174.

Лемешко А.В. Тензорная модель многопутевой маршрутизации агрегированных потоков с резервированием сетевых ресурсов, представлення в пространстве с кривизной / А.В. Лемешко // Праці УНДІРТ. – 2004. – № 4 (40). – С. 12-18.

Лемешко А.В. Методика выбора независимых путей с определением их количества при решении задач многопутевой маршрутизации / А.В. Лемешко, О.Ю. Евсеева, О.А. Дробот // Праці УНДІРТ. – 2006. – № 4 (48). – С. 69-74.

Лемешко А.В. Вероятностно-временная модель QoS-маршрутизации с предвычислением путей в условиях отказов элементов телекоммуникационной сети / А.В. Лемешко // Радиотехника. – 2005. – № 142. – С. 11-20.

Малярчук М. В. Архітектура мобільного компоненту перспективної системи зв’язку і автоматизації тактичної ланки управління Збройних Сил України з використанням опорної мережі на радіорелейних станціях / М.В. Малярчук, С.П. Колачев, А.А. Швец // Зб. наук. праць ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2009. – Вип. 3. – С. 45–50.

Лаврут О.О. Метод управління потоками інформації у фрагменті мобільного компоненту перспективної системи зв’язку в надзвичайних ситуаціях, що змінюються / О.О. Лаврут // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України: науково-технічний журнал. – 2012.– № 1 (7). – С. 94-101.

Лаврут О.О. Динамічний метод управління потоками інформації у фрагменті мобільного компоненту перспективної системи зв’язку в критичних умовах / О.О. Лаврут // Радіоелектронні і комп’ютерні системи: науково-технічний журнал. – 2012. – № 6 (58). – С. 202-207.

Лемешко А.В. Модель многопутевой QoS-маршрутизации в мультисервисной телекоммуникационной сети / А.В. Лемешко, О.А. Дробот // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2006. – Вып. 144. – С. 16-22.

Лаврут О.О. Вибір критерію оцінювання якості управління потоками інформації у телекомунікаційній мережі мобільного компоненту перспективної системи зв’язку Збройних Сил України/ О.О. Лаврут // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014. – Вып. № 3(16). – С. 113-115.

Лемешко А.В. Разработка и исследование потоковой модели адаптивной маршрутизации в программно-конфигурируемых сетях с балансировкой нагрузки / А.В. Лемешко, Т.В. Вавенко // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. - 2013. - № 3 (29). - С. 100-108.

Лемешко А.В. Тензорная модель многопутевой маршрутизации с гарантиями качества обслуживания одновременно по множеству разнородных показателей [Электронный ресурс] / А.В. Лемешко, О.Ю. Евсеева // Проблеми телекомунікацій. – 2012. – № 4 (9). – С. 16 - 31. – Режим доступа: http://pt.journal.kh.ua /2012/4/1/ 124_lemeshko_tensor.pdf.

Лаврут О.О. Тензор – можлива модель опису системи супутникового зв’язку як складного динамічного об’єкту/ О.О. Лаврут, О.Ю. Стрюк, К.О. Польщиков // Системи озброєння і військова техніка.- Х., 2009.- Вип. 4(20).- С. 131-134.

Лаврут О.О. Описание системы спутниковой связи как сложного динамического объекта при помощи метода Крона / О.О. Лаврут, Т.В. Лаврут, А.М. Мартиненко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - Харків: ХАІ, 2010.- № 7 (48).- С. 251-256.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-04

Як цитувати

Lavrut, O. O. (2015). Дослідження якості управління потоками інформації у моделі військової телекомунікаційної мережі, представленій в тензорному вигляді. Військово-технічний збірник, (12), 27–33. https://doi.org/10.33577/2312-4458.12.2015.27-33

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ