DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.12.2015.52-59

Обґрунтування вибору розрахункових схем руху балістичного тіла

S. A. Tcybulya

Анотація


Викладено аспекти побудови математично обґрунтованої теорії, яка враховує залежність аеродинамічних сил, що діють на рухомий в повітряному просторі об’єкт, від його швидкості та орієнтації з метою вирізнення цих сил та їх врахування в рівняннях руху центра інерції. Отримано співвідношення, що визначають систему сил, шляхом розкладу вихідних залежностей в ряд Маклорена за виділеним малим параметром. При цьому відзначено, що в аналізі результатів вимірювань окремих складових системи аеродинамічних сил, складають математичні методи асимптотичних розкладів. Також розглянуті питання, пов’язані з описом руху об’єкту, ключовим з яких є вибір системи координат. На прикладі модельної задачі окреслено коло питань, які мають місце у задачі модифікації законів руху шляхом введення певних фіктивних сил, пов’язаних з рухом відносно Землі вибраної системи координат. Виконано оцінку впливу відцентрової сили і сили Коріоліса на відхилення точки падіння рухомого тіла.

Ключові слова


системи координат; аеродинамічні сили; снаряд; ракета; сила тяжіння; траєкторія руху снаряда чи ракети; балістичні таблиці; асимптотичні розклади

Повний текст:

PDF

Посилання


Основи теорії польоту і конструкції ракет: навчальний посібник / П.І. Гайда, П.Є. Трофименко, М.М. Ляпа. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 248с.

В.И. Макеев. Исследование влияния параметров работы реактивного двигателя на дальность и кучность стрельбы реактивных снарядов / В.И. Макеев, В.И. Грабчак, П.Е. Трофименко, Ю.И. Пушкарев // Системы обработки информации. – 2008. – Вип. 6(73). – С.77-81.

Макєєв В.І. Математична модель просторового руху літального апарату на твердому паливі в атмосфері / В.І. Макєєв, М.М. Ляпа, Л.Д. Назаренко // Вісник СумДУ. – 2008. – № 2. – С. 5-12. – (Серія технічні науки).

Дмитриевский А.А. Внешняя баллистика / A.A. Дмитриевский, Л.Н. Лысенко. – М. : Машиностроение, 2005. – 607 с.

Коновалов А.А. Внешняя баллистика / А.А. Коновалов, Ю.В. Николаев. – М. : ЦНИИ информации, 1979. – 228 с.

Лысенко В.М. Баллистика ствольных систем. Справочная библиотека разработчика-исследователя / Л.Н. Лисенко, В.В. Грабин. – М. : Машиностроение, 2006. – 461 с.

Равдин И.Ф. Внешняя баллистики неуправляемых реактивных снарядов / И.Ф. Равдин. – М. : ВАА, 1972. – 184 с.

Сихарулидзе Ю.Г. Баллистика летательных аппаратов / Ю.Г. Сихарулидзе. – М.: Наука, 1982. – 352 с.

Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. Ч. 1. / Н.Н. Бухгольц. – М. : Наука, 1972. – 282 с

Савкин Л.С. Метеорология и стрельба артиллерии / Л.С. Савкин, Б.Д. Лебедев. – М. : Воениздат, 1974. – 144 с.

Грабчак В.І. Апроксимація функцій аеродинамічних коефіцієнтів сили опору повітря методом найменших квадратів / В.І. Грабчак // Військово-технічний збірник. – 2012. – № 2(7). – С.20-24.

Грабчак В.І. Особливості вибору системи координат в задачах зовнішньої балістики / В.І. Грабчак, П.І. Ванкевич, Є.Г. Іваник // Збірка доповідей (тез доповідей) науково-технічного семінару 27-28 березня 2013 р. «Перспективи розвитку ракетних військ і артилерії сухопутних військ», Львів. – 2013. – С.109.

Грабчак В.І. Обґрунтування вибору аеродинамічних сил в рівняннях руху задач зовнішньої балістики / В.І. Грабчак, П.І. Ванкевич, Є.Г. Іваник // Збірка тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ», Львів, 22-24 травня 2013 р. – С.109-110.

Бабенко К.И. Основы численного анализа / К.И. Бабенко. – М. : Наука, 1986. – 744 с.

Гаврилюк І.П. Методи обчислень / І.П. Гаврилюк, В.Л. Макаров. – Київ: Вища школа, 1995. – Ч. 1 – 452 с. – Ч. 2. – 431 с.

Каленюк П.І. Вступ до числових методів: Навч. посібник / Каленюк П.І., Бакалець В.А., Бакалець І.І., Горбачова Н.В., Сохань П.Л. – Львів: В-во Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – 146 с.

Cranz K.J. Lehrbuch der Ballistik / K.J. Cranz. – Berlin : Springer-Verlag, 1927. – 484 s.

McShane E.J. Exterior Ballistics / E.J. McShane, J.L. Kelley, P.V. Reno. – Denver: University of Denver Press, 1953. – 382 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 S. A. Tcybulya

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.