Обґрунтування вибору розрахункових схем руху балістичного тіла

Автор(и)

  • S. A. Tcybulya Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДВ НЦ СВ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.12.2015.52-59

Ключові слова:

системи координат, аеродинамічні сили, снаряд, ракета, сила тяжіння, траєкторія руху снаряда чи ракети, балістичні таблиці, асимптотичні розклади

Анотація

Викладено аспекти побудови математично обґрунтованої теорії, яка враховує залежність аеродинамічних сил, що діють на рухомий в повітряному просторі об’єкт, від його швидкості та орієнтації з метою вирізнення цих сил та їх врахування в рівняннях руху центра інерції. Отримано співвідношення, що визначають систему сил, шляхом розкладу вихідних залежностей в ряд Маклорена за виділеним малим параметром. При цьому відзначено, що в аналізі результатів вимірювань окремих складових системи аеродинамічних сил, складають математичні методи асимптотичних розкладів. Також розглянуті питання, пов’язані з описом руху об’єкту, ключовим з яких є вибір системи координат. На прикладі модельної задачі окреслено коло питань, які мають місце у задачі модифікації законів руху шляхом введення певних фіктивних сил, пов’язаних з рухом відносно Землі вибраної системи координат. Виконано оцінку впливу відцентрової сили і сили Коріоліса на відхилення точки падіння рухомого тіла.

Посилання

Основи теорії польоту і конструкції ракет: навчальний посібник / П.І. Гайда, П.Є. Трофименко, М.М. Ляпа. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 248с.

В.И. Макеев. Исследование влияния параметров работы реактивного двигателя на дальность и кучность стрельбы реактивных снарядов / В.И. Макеев, В.И. Грабчак, П.Е. Трофименко, Ю.И. Пушкарев // Системы обработки информации. – 2008. – Вип. 6(73). – С.77-81.

Макєєв В.І. Математична модель просторового руху літального апарату на твердому паливі в атмосфері / В.І. Макєєв, М.М. Ляпа, Л.Д. Назаренко // Вісник СумДУ. – 2008. – № 2. – С. 5-12. – (Серія технічні науки).

Дмитриевский А.А. Внешняя баллистика / A.A. Дмитриевский, Л.Н. Лысенко. – М. : Машиностроение, 2005. – 607 с.

Коновалов А.А. Внешняя баллистика / А.А. Коновалов, Ю.В. Николаев. – М. : ЦНИИ информации, 1979. – 228 с.

Лысенко В.М. Баллистика ствольных систем. Справочная библиотека разработчика-исследователя / Л.Н. Лисенко, В.В. Грабин. – М. : Машиностроение, 2006. – 461 с.

Равдин И.Ф. Внешняя баллистики неуправляемых реактивных снарядов / И.Ф. Равдин. – М. : ВАА, 1972. – 184 с.

Сихарулидзе Ю.Г. Баллистика летательных аппаратов / Ю.Г. Сихарулидзе. – М.: Наука, 1982. – 352 с.

Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. Ч. 1. / Н.Н. Бухгольц. – М. : Наука, 1972. – 282 с

Савкин Л.С. Метеорология и стрельба артиллерии / Л.С. Савкин, Б.Д. Лебедев. – М. : Воениздат, 1974. – 144 с.

Грабчак В.І. Апроксимація функцій аеродинамічних коефіцієнтів сили опору повітря методом найменших квадратів / В.І. Грабчак // Військово-технічний збірник. – 2012. – № 2(7). – С.20-24.

Грабчак В.І. Особливості вибору системи координат в задачах зовнішньої балістики / В.І. Грабчак, П.І. Ванкевич, Є.Г. Іваник // Збірка доповідей (тез доповідей) науково-технічного семінару 27-28 березня 2013 р. «Перспективи розвитку ракетних військ і артилерії сухопутних військ», Львів. – 2013. – С.109.

Грабчак В.І. Обґрунтування вибору аеродинамічних сил в рівняннях руху задач зовнішньої балістики / В.І. Грабчак, П.І. Ванкевич, Є.Г. Іваник // Збірка тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ», Львів, 22-24 травня 2013 р. – С.109-110.

Бабенко К.И. Основы численного анализа / К.И. Бабенко. – М. : Наука, 1986. – 744 с.

Гаврилюк І.П. Методи обчислень / І.П. Гаврилюк, В.Л. Макаров. – Київ: Вища школа, 1995. – Ч. 1 – 452 с. – Ч. 2. – 431 с.

Каленюк П.І. Вступ до числових методів: Навч. посібник / Каленюк П.І., Бакалець В.А., Бакалець І.І., Горбачова Н.В., Сохань П.Л. – Львів: В-во Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – 146 с.

Cranz K.J. Lehrbuch der Ballistik / K.J. Cranz. – Berlin : Springer-Verlag, 1927. – 484 s.

McShane E.J. Exterior Ballistics / E.J. McShane, J.L. Kelley, P.V. Reno. – Denver: University of Denver Press, 1953. – 382 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-04

Як цитувати

Tcybulya, S. A. (2015). Обґрунтування вибору розрахункових схем руху балістичного тіла. Військово-технічний збірник, (12), 52–59. https://doi.org/10.33577/2312-4458.12.2015.52-59

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ