DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.12.2015.110-117

Дослідження конструкції захисного протимінного екрана

S. P. Bisyk

Анотація


У статті приведені результати досліджень впливу способів підвищення ефективності застосування протимінного екрана для захисту екіпажів бойових броньованих машин від уражаючих факторів підриву мінно-вибухового пристрою. Проведена оцінка ефективності декількох конструктивних схем підсилення захисного протимінного екрана та доцільності виконання його із різних матеріалів. Застосування модульного способу підвищення протимінної стійкості бойових броньованих машин покращить оперативність підвищення захищеності бойових броньованих машин як таких, що розробляються, так і штатних зразків.


Ключові слова


протимінна стійкість; захисний протимінний екран; моделювання вибухового навантаження; захищеність бойових машин; метод скінченних елементів; вибух

Повний текст:

PDF

Посилання


Summary of global armoured vehicle market report 2013 / Електронний ресурс [http://www.defenceiq.com/ amoured-vehicles/articles/ summary-of-global-armoured-vehicle-market-report-2]

Абрамов А.Б. Пути повышения противоминной стойкости днищ танков / Б.А. Абрамов, И. Б. Кремнев // Вестник бронетанковой техники.–1982. - №6. – С. 17–19.

Бісик С.П. Аналіз пріоритетних напрямів вдосконалення протимінного захисту бойових броньованих машин // Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ. – Вип. 19(41). – К.: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2011. – С. 77-81.

Прикладная механика сплошных сред. В 3 т. Т. 3. Численные методы в задачах физики быстропротекающих процесов / Под ред. В.В. Селиванова. – Изд. 2-е, испр. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2006. – 520 с.

Прикладная механика сплошных сред. В 3 т. Т. 1. Основы механики сплошных сред / Под ред. В.В. Селиванова. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 1998. – 368

Бісик С.П. Числове вирішення задачі ударно-хвильового навантаження пластини / С.П. Бісик, В.А.Голуб, В.Г.Корбач // Військово-технічний збірник / Академія Сухопутних військ. №2(5). – Львів: АСВ, 2011. – С. 3-6.

Бісик С.П. Дослідження вибухового навантаження V–подібної моделі днища бойової машини/ С.П. Бісик, І.Б.Чепков, В.А.Голуб, О.Ю.Ларін // Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ. – Вип. 1 (22) – К.: ЦНДІ ОВТ, 2012. – С. 232-240.

Дослідження навантаження вибухом макетів днищ бойових машин / [С.П.Бісик, К.Б. Круковський-Сіневич, І.Б.Чепков та ін.] – Механіка та машинобудування // Науково-технічний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012-№2. – С. 110-118.

Противоминная стойкость корпуса танка с алюминиевым днищем / В.А. Кирпатый и др. // Вестник бронетанковой техники. – 1981. – №6. – С.40-42.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 S. P. Bisyk

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.