Вплив короткотривалих збурень на нелінійні згинні коливання гусеничного обода

Автор(и)

  • I. I. Verkhola Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерної механіки, Ukraine
  • Y. A. Chagan Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ НЦ СВ, Ukraine
  • B. I. Sokil Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної механіки, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.11.2014.3-6

Ключові слова:

гусеничний обід, згинні коливання, збурення, амплітуда, частота

Анотація

Запропоновано методику дослідження нелінійних згинних коливань гусеничного обода військових гусеничних машин під дією короткотривалих збурень, яка базується на представленні збурення аналітичною функцією та поєднанні методів Бубнова-Гальоркіна і Ван-дер-Поля. Отримано залежності, які описують динаміку гусеничного обода для резонансного та нерезонансного випадків. Встановлено, що резонансне значення амплітуди визначається величиною та “формою” збурення.

Посилання

Епифанов В.В. Нелинейная математическая модель поперечных колебаний провисаючих участков гусеницы с резинометаллическими шарнирами / В.В. Епифанов, Н.В. Кохановский, Е.В. Музалов // Проблемы машиностроения. – 1999. – Т.2. – № 1-2. – С. 77-82.

Епифанов В.В. Оценка поперечных колебаний верхней ветви упругого гусеничного обвода / В.В. Епифанов // Механіка та машинобудування. – 1997. – № 1. – С. 33-37.

Сокіл М.Б. Згинні коливання гнучких елементів систем приводів і структура розв’язку їх математичних моделей / М.Б. Сокіл // Вісник НЛТУ України. – 2012. − Вип. 22.1. − С. 144-147.

Сокіл Б.І. Нелінійно пружні характеристики гнучких елементів систем привода та їх вплив на частоту власних коливань / Б.І. Сокіл, А.П. Сеник, Х.І. Ліщинська // Зб. наукових праць Полтавського нац. техн. ун-ту ім. Ю. Кондратюка: «Галузеве машинобудування, будівництво» – 2009.– т. 2. – №. 3 (25). – С. 206-208.

Харченко Є.В. Вимушені коливання рухомих середовищ і асимптотичний метод у їх дослідженні / Є.В. Харченко, М.Б. Сокіл // Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник НЛТУ України». – Львів: УкрДЛТУ – 2006. – Вип. 16.1. – C. 134-139.

Хитряк О. Асимптотичний метод у дослідженні впливу періодичних сил на нелінійні коливання гнучких елементів привода / О. Хитряк, М. Сокіл // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». – 2011. – Вип. 45. – С. 57-61.

Чаган Ю.А. Вплив характеристик амортизаторів на нелінійні вертикальні коливання корпусу гусеничних транспортних засобів / Ю.А. Чаган // – Львів: Військово-технічний збірник Академії сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного. – 2011. – № 2 (5). – С. 79-82.

Чаган Ю.А. Вплив характеристик підвіски на плавність ходу гусеничних машин. / Ю.А. Чаган // Матеріали другої науково-технічної конференції «Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки Збройних сил України». – Київ. – 2011. – С. 37.

Верхола І.І. Аналіз стійкості нелінійних коливань гусеничного обводу / І.І. Верхола, А.П. Сеник, Ю.А. Чаган // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: УДЛТУ. – 2012. – Вип. 22.6. – С. 345-351.

Сокіл Б.І. Вплив зовнішнього збурення на коливання гусеничного обводу. / Б.І. Сокіл, Ю.А. Чаган, О.І. Хитряк // Науковий журнал «Технологічні комплекси». – Луцьк: ЛНТУ. – 2012. Вип. № 1, 2 (5, 6). – С. 86-91.

Сокіл Б.І. Динаміка і стійкість гнучких елементів систем приводу за змінної сили натягу / Б.І. Сокіл, О.І. Хитряк, М.Б. Сокіл, М.П. Козлинський // Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні». – Львів: НУ «ЛП». – 2011. – Вип. 45. – С. 117-122.

Гащук П.М. Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил / П.М. Гащук, І.І. Назар // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». − 2007. − № 588. − С. 20-24.

Галеркин Б.Г. Стержни и пластинки / Вестник инженеров-техников / – 1915, №19. – С. 23-32.

Wan der Pol. A Teory of the Amplitude of Free and Forced Triode Vibrations / Wan der Pol. // Radio Review. – 1920. – №1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-09

Як цитувати

Verkhola, I. I., Chagan, Y. A., & Sokil, B. I. (2014). Вплив короткотривалих збурень на нелінійні згинні коливання гусеничного обода. Військово-технічний збірник, (11), 3–6. https://doi.org/10.33577/2312-4458.11.2014.3-6

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>