DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.11.2014.13-19

Застосування апроксимаційних методів до ідентифікації функції лобового опору снаряда

V. I. Grabchak, E. H. Ivanyk

Анотація


Розвинуто науковий підхід до відновлення функції лобового опору снаряда за умови отримання неповної інформації, який заснований на апроксимації їх одиничними функціями Гевісайда. Визначення невідомих коефіцієнтів функції лобового опору передбачає співставлення двох траєкторій: в безповітряному просторі (опорна траєкторія) і в атмосферних умовах (реальна траєкторія). Отримані розрахункові залежності для знаходження коефіцієнтів, які ідентифікують функцію лобового опору, виражені через компоненти заданого вектора нев’язок. На основі числових розрахунків сформовано таблиці значень елементів реальної та опорної траєкторій і коефіцієнтів функції лобового опору в дискретні моменти часу, які відповідають вузлам розбиття тривалості польоту снаряда. За отриманими числовими значеннями запропоновано емпіричний вираз функції опору повітря.

Ключові слова


математичне моделювання; артилерійський снаряд; апроксимаційні методи; функція лобового опору; рівняння руху; опорна траєкторія руху; модифікована парабола; задача Коші; однокроковий метод Ейлера-Коші

Повний текст:

PDF

Посилання


Коновалов А.А. Внешняя баллистика / А.А. Коновалов, Ю.В. Николаев. – М.: ЦНИИ информации, 1979. – 228 с.

Лисенко В.М. Баллистика ствольных систем. Справочная библиотека разработчика-исследователя / Л.Н. Лисенко, В.В. Грабин. – М.: Машиностроение, 2006. – 461 с.

Дмитриевский А.А. Внешняя баллистика / A.A. Дмитриевский, Л.Н. Лысенко. – М.: Машиностроение, 2005. – 607 с.

Грабчак В.І. Аналіз існуючих та перспективних методів визначення сили опору повітря руху снарядів / В.І. Грабчак, С.В. Бондаренко. – Військово-технічний збірник. – Львів: АСВ. – 2013. – Вип. 2(9). – С. 13-19.

Грабчак В.І. Апроксимація функцій аеродинамічних коефіцієнтів сили опору повітря методом найменших квадратів / В.І. Грабчак // Військово-технічний збірник. – 2012. – № 2(7). – С.20-24.

Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. – М. : Наука, 1975. – 831 с.

Бабенко К.И. Основы численного анализа / К.И. Бабенко. – М.: Наука, 1986. – 744 с.

Гаврилюк І.П. Методи обчислень / І.П. Гаврилюк, В.Л. Макаров. – Київ: Вища школа, 1995. – Ч. 1 – 452 с.; – Ч. 2. – 431 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2021 V. I. Grabchak, E. H. Ivanyk

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2021.