DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.11.2014.23-27

Матрична формалізація відгуку багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та радіолокації у режимі зв’язку

A. O. Zinchenko

Анотація


В статті приведено варіант моделі функціонування інтегрованої багатопозиційної системи зв’язку та радіолокації за принципом МІМО у випадку застосування в приймальних позиціях плоских цифрових антенних решіток. Запропонована модель формалізує відгук приймального сегмента системи за умови випромінювання одним або декількома передавачами кореспондентів багаточастотних сигналів на різних довжинах електромагнітних хвиль.

Ключові слова


мобільна станція зв’язку; інтегрована багатопозиційна система зв’язку та радіолокації; цифрова антенна решітка; матрична модель відгуку

Повний текст:

PDF

Посилання


Зінченко А. О. Модель багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку і радіолокації на основі мультикористувальницького методу МІМО / А. О. Зінченко // Науково-виробничий збірник “Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку”. – 2014. – № 2(30). – С. 124-130.

Слюсар В. І. Мультикористувальницький метод МІМО в інтегрованій системі зв’язку та радіолокації з багатосекційними ЦАР / В. І. Слюсар, А. О. Зінченко // Матеріали науково-практичного семінару “Принципи побудови інформаційно-телекомунікаційних вузлів оперативної та стратегічної ланок управління Збройних Сил України”, 2 грудня 2010 р. – К.: Національний університет оборони України, 2010. – С. 80-82.

Слюсар В. І. Технологія мульти -МІМО як засіб апаратного поєднання систем зв’язку та радіолокації / В. І. Слюсар, А. О. Зінченко // Доповіді та тези доповідей V науково-практичного семінару “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення”, 20, 21 жовтня 2010 р. – К.: Військовий інститут телекомунікації та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” – 2010. – С. 226, 227.

Зінченко А.О. Модель функціонування багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку і радіолокації у режимі МІМО радіолокації / А. О. Зінченко, В. І. Слюсар // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2014. – № 2(20). – С. 23 - 28.

Зінченко А.О. Модель функціонування інтегрованої багатопозиційної системи зв’язку за принципом МІМО / А.О. Зінченко // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікації та інформатизації Державного університету телекомунікацій” – 2014. - № 1. – С. 72 – 77.

Слюсар В. И. Семейство торцевых произведений матриц и его свойства / В. И. Слюсар // Кибернетика и системный анализ. – 1999.- Том 35; № 3.- С. 379 – 384.

Слюсар В. И. Обобщенные торцевые произведения матриц в моделях цифровых антенных решеток с неидентичными каналами / В. И. Слюсар // Известия вузов. Сер. Радиоэлектроника.- 2003. - Том 46, № 10. – C. 9 – 17.

Слюсар В.І. Метод просторово-часового кодування сигналів тропосферного зв’язку на основі удосконаленої технології мульти-МІМО / В. І. Слюсар, М. О. Масесов // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2009. – Вип. 1. – С. 132 – 136.

Слюсар В. І. Технологія МУЛЬТИ-MIMO як засіб апаратного поєднання систем зв’язку та радіолокації / В. І. Слюсар, А. О. Зінченко // V-а науково-технічна конференція “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення” (20 - 21 жовтня 2010 р., доповіді та тези доповідей). – Київ: ВІТІ НТУУ "КПІ", 2010. – C. 226 – 227


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 A. O. Zinchenko

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.