DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.10.2014.13-16

Оптимальний за швидкістю закон двокомпонентних коливань вібраційних транспортних пристроїв з електромагнітним приводом

I. Y. Vrublevskyi

Анотація


Розглянуто процес швидкісного вібраційного транспортування з поздовжніми гармонічними коливаннями та нормальними коливаннями з кусково-сталим прискоренням. Такі двокомпонентні коливання забезпечують максимальну швидкість транспортування у пристроях з електромагнітним приводом. Виведено формули залежності швидкості вібротранспортування від безрозмірних параметрів. Розглянуто апроксимацію оптимальних нормальних коливань полігармонічними коливаннями. Наведено графіки залежності коефіцієнта швидкості від безрозмірних параметрів, що дозволяє визначити значення швидкості вібротранспортування при заданих амплітуді і частоті коливань та необхідному куті підйому.

Ключові слова


вібраційне транспортування; двокомпонентні коливання

Повний текст:

PDF

Посилання


Вибрации в технике. Справочник. Т. 4. Вибрационные машины и процессы / Под ред. Э.Э. Лавендела. – Москва: Машиностроение, 1981.

Лавендел Э.Э. Синтез оптимальных вибромашин. – Рига: Зинатне. – 1970.

Врублевський І.Й. Оптимізація параметрів полігармонічних нормальних коливань під час безвідривного вібротранспортування // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 613. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів: НУ “ЛП”. 2008. – С. 89-92.

Дунаевецкий А.В. Оптимальный синтез параметров вибротранспортирования // Технология судостроения и судоремонта. – Калининград: Калининградский судостроительный институт. 1968. – С. 50-56.

Врублевский И.И. Оптимальные параметры полигармонических нормальных колебаний при двухкомпонентном вибротранспортировании. – Известия вузов. Машиностроение. – 1986. – № 5, С. 157-160.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 I. Y. Vrublevskyi

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.