Оцінка похибки визначення азимута самоорієнтовною БІНС при дії на неї випадкової хитавиці

Автор(и)

  • G. P. Hrechka Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київ, кандидат технічних наук, Ukraine
  • V. М. Koroliov Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник НЦ СВ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.10.2014.27-31

Ключові слова:

самоорієнтовна безплатформна інерціальна навігаційна система, аналітичне гірокомпасування, випадкова хитавиця, лазерний гіроскоп, лінійний акселерометр, середньоквадратична похибка

Анотація

Виконана оцінка похибки визначення азимута самоорієнтовною безплатформною інерціальною  навігаційною системою (БІНС)  на лазерних гіроскопах при дії на неї випадкової хитавиці. Результати отримані без накладання будь-яких обмежень на сигнали лазерних гіроскопів, мають загальний  характер, тому можуть бути поширені на БІНС, побудованих на інших типах  гіроскопів: оптичних, волоконно- оптичних, динамічно-настроюваних, мікромеханічних та інших.

Посилання

Основы построения бесплатформенных инерциальных навигационных систем / В.В. Матвеев, В.Я. Распопов / Под общ. ред. д.т.н. В.Я. Распопова. - СПб.: ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2009.-280 с.

Самоориентирующиеся гиростабилизаторы (Обзор). – Вопросы ракетной техники, 1973, №1. – С. 78-87.

Черняк М.Г. Застосування мікромеханічного акселерометра для вимірювання кутів нахилу об’єкта / М.Г. Черняк. – Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 2010, Т.1(7).- №4. – С. 9-16.

Лазарєв Ю.Ф., Бобровицька Я.Г. Розроблення і моделювання алгоритмів безплатформової системи орієнтації. Електронний навчальний посібник / Ю.Ф. Лазарєв, Я.Г. Бобровицька. – Київ: НТУУ «КПІ», 2011. – 135 с.

Гречка Г.П., Лукьянов Д.П., Мочалов А.В. Лазерное гирокомпасирование. В кн. Лазерные измерительные системы / А.С. Батраков, М.М. Бутусов, Г.П. Гречка и др.; Под ред. Д.П. Лукьянова. – М.: Радио и связь, 1981. – С. 254 – 292.

Крамер Г. Математические методы статистики / Г. Крамер. – М.: Мир, 1975. – 648 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-04

Як цитувати

Hrechka, G. P., & Koroliov V. М. (2014). Оцінка похибки визначення азимута самоорієнтовною БІНС при дії на неї випадкової хитавиці. Військово-технічний збірник, (10), 27–31. https://doi.org/10.33577/2312-4458.10.2014.27-31

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ