DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.10.2014.32-40

Удосконалення методичного апарату обґрунтування оперативно-тактичних вимог до зразків озброєння та військової техніки

A. M. Zubkov, A. V. Diakov, Y. S. Herasymenko

Анотація


Розглянуто методичний апарат оптимізації оперативно-тактичних вимог до зразків озброєння та військової техніки і визначення їх відповідності вимогам більш вищого рівня на основі застосування методології теорії складних систем. Показана динаміка взаємозв’язку оперативно-стратегічних та оперативно-тактичних вимог, яка обумовлена розвитком науково-практичного підґрунтя побудови конкретних зразків (систем) озброєння та військової техніки і їх експлуатації та відображається зворотним зв’язком між оперативно-тактичними та оперативно-стратегічними вимогами.

Ключові слова


озброєння та військова техніка; оперативно-тактичні вимоги; оперативно-стратегічні вимоги; системотехніка; тактико-технічні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Стеценко О.О. Методологічні аспекти формування оперативно-стратегічних та оперативно-тактичних вимог до перспективних систем озброєння Збройних Сил України / О.О. Стеценко, О.П. Ковтуненко, І.С. Цибулько // Наука і оборона. – 2001 – №4. – С. 46-54.

Методологічні аспекти формування вимог до систем озброєння Збройних Сил України / В.В. Антонець, В.М. Миронович, О.В. Сафронов, С.Л. Луцик // Наука і оборона. – 2002. – №4. – С. 52-55.

Гриб Д.А. Методологічний підхід до формування технічного обрису перспективних зразків озброєння та військової техніки / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, М.В. Науменко // Наука і оборона. – 2009. – №4. – С. 30-34.

Гриб Д.А. Системно-концептуальні основи і елементи методології формування оперативно-тактичних і тактико-технічних вимог, що пред’являються до перспективних зразків озброєння і військової техніки та зразків, що модернізуються / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, М.В. Науменко // Системи озброєння і військова техніка. – 2009. – №2(18). – С. 65-73.

Організаційно-методичні рекомендації з формування оперативно-стратегічних і оперативно-тактичних вимог до перспективних зразків (комплексів, систем) озброєння та військової техніки. – Київ: Воєнно-наукове управління ГШ ЗСУ, 2009. – 11 с.

Гриб Д.А. Методологічні аспекти розробки оперативно-тактичних вимог до системи озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України / Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2008. – №1. – С. 47-50.

Скорик А.Б. Аналіз загальної методології формування вимог до військово-технічних систем і озброєння ЗРВ. Частина 1. Еволюційний розвиток оперативно-технічних вимог. Військово-технічні проблеми /А.Б. Скорик, Б.А. Демидов, П.А. Дранник // Системи озброєння і військова техніка – 2010. – № 3(23). – С. 75-82.

Кучинський А.В. Шляхи визначення оперативно-тактичних вимог для розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ / А.В. Кучинський // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2010. – № 2 (4). – С. 6-11.

Скорик А.Б., Демідов Б.А., Дранник П.А. Аналіз загальної методології формування вимог до військово-технічних систем і озброєння ЗРВ. // Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХУПС, 2010. – Вип. 3(23). – С. 77-82.

Толстой О.В. Методологічні аспекти формування оперативно-тактичних вимог до бойових наземних робототехнічних систем / О.В. Толстой // Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХУПС, 2009. – Вип. 3(19). – С. 84-87.

Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко И.Н. Лекции по теории сложных систем / Н.П. Бусленко, В.В. Калашников, И.Н. Коваленко // М.: Сов. Радио, 1973.– 440с.

Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем – М.: Наука, 1970.– 360с.

Справочник по системотехнике. Пер. с англ. – М.: Сов. радио, 1970.

Денисенко В.А. Интеллектуальные системы управления разведывательно-ударных комплексов Сухопутных войск / В.А. Денисенко // Военная мысль. – 1995. - №1. – С. 54 – 59.

Зубков А.Н. Новый подход к созданию перспективной разведывательно-огневой системы / А.Н. Зубков, Ю.И. Бударецкий, А.А. Караванов, Ю.В. Пидвирный // Артиллерийское и стрелковое вооружение. – 2012. - №1. – С. 3–6.

Савин Л.В. Сетецентрическая и сетевая война: Введение в концепцию – М.: Евразийское движение. – 2011. – 130 с.

Ивлев А.А. Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации: монография. – М.: 2008. – 64с.

Зубков А.Н. Ситуационное управление – методологическая основа оптимизации построения перспективных разведывательно-огневых систем ракетных войск и артиллерии / А.Н. Зубков, А.А. Щерба, Я.Ц. Весельский // Перспективи розвитку ракетних військ і артилерії Сухопутних військ: Збірка доповідей IV науково-технічного семінару. – Львів: АСВ. – С. 24–28.

Сенаторов Н.В. Сравнение образцов вооружения и военной техники по критерию эффективность / стоимость / Н.В. Сенаторов, В.Н. Сенаторов, А.В. Гуркович, С.В. Лапицкий // Артиллерийское и стрелковое вооружение. – 2011. – №1. – С. 51–23.
Copyright (c) 2020 A. M. Zubkov, A. V. Diakov, Y. S. Herasymenko

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.