DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.10.2014.96-100

Впровадження багатокритеріальної методики формування складу парку транспортних засобів на основі використання специфічної додаткової інформації

M. P. Hashchuк

Анотація


В статті проведено виклад результатів досліджень вибору методу багатокритеріальної оптимізації складу парку ТрЗ на основі використання специфічної додаткової інформації для прийняття попередніх рішень щодо складу парку, визначення принципових можливостей і обмежень існуючого науково-методичного апарату підтримки прийняття рішень щодо формування складу парку автомобільної техніки та виділення перспективних напрямів подальших досліджень.

Ключові слова


транспортні засоби; формування складу парку; ефективність транспортного процесу; додаткова суб’єктивна та об’єктивна інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2015 року [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 року № 831 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 44. – С. 89.

Подолян О. Ю. Вибір показників якості транспортних засобів, значимих для ефективної оперативно-службової діяльності підрозділів органів охорони державного кордону / О. Ю. Подолян // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України (Хмельницький, 20 листопада 2009 року): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. [серія : Військово-технічні науки] / НАДПСУ. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2009. – С. 94–96.

Носов В. С. Моделирование системы с целью выбора рациональных транспортных средств: дисс. … канд. техн. наук / В.С. Носов. – Львов, 1981. – 168 с.

Карагодин А.В. Методика выбора парка грузовых автомобилей для транспортного обслуживания нефтеперерабатывающих предприятий: дисс. … канд. техн. наук 05.22.01/ А.В. Карагодин. – М., 2002. – 184 с.

Жуков А.И. Разработка методики формирования парка подвижного состава автобусного предприятия: дис. … канд. техн. наук: 05.22.08 «Управление процессом перевозок»/ А.И. Жуков – М., 2010.- 178 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 M. P. Hashchuк

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.