Нормування паливної економічності новітніх зразків транспортних засобів підрозділів охорони кордону

Автор(и)

  • O. Y. Podolian Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.10.2014.100-106

Ключові слова:

транспортний засіб, підрозділ охорони кордону, норми витрат палива, умови експлуатації, паливна економічність

Анотація

Наявні засоби нормування витрат палива не забезпечують здійснення планування та обліку його витрат для більшості зразків транспортних засобів сучасних підрозділів охорони кордону. Комплексний вплив великої кількості значимих факторів умов функціонування транспорту в прикордонних підрозділах вказує на недоцільність пошуку універсальних засобів прогнозування витрат палива. Більш раціональним є дослідно-аналітичне обґрунтування тимчасових норм витрат палива на конкретний зразок у певному підрозділі.

Посилання

Про затвердження Державної цільової право-охоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 13.червня 2007 року № 831 // Офіційний вісник України вiд 25.06.2007 – 2007. – № 44. – С. 89.

Обґрунтування критеріїв відповідності експлуатаційних властивостей транспортних засобів умовам їх застосування у підрозділах охорони кордону: звіт про НДР. – Хмельницький: ДПСУ, 2011. – 227 с.

Подолян О.Ю. Особливості оцінки відповідності функціональних властивостей транспортних засобів підрозділів органів охорони кордону їх завданням та умовам експлуатації з урахуванням перспектив розвитку транспорту / О. Ю. Подолян // Современные направления теоретических и прикладных исследований’ 2009 : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. Том 1: Транспорт (Одесса, 16-27 марта 2009 года) / Одесский национальный морской университет. – Одесса: Издательство Черноморье, 2009. – С. 3 – 4.

Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті : копія наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 року № 43.

План наукової і науково-організаційної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України на 2012 рік [Електронний ресурс] – К. : АДПСУ, 2011. – Режим доступу : ftp://10.241.2.4/users/dok/PlanNR.doc. – Заголовок з екрану. – Мова укр.

Діденко О.О. Нормування витрати пального та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті / О.О. Діденко, Г.Н. Юфест. – Київ: Техніка, 1970. – 269 с.

Маяк Н.М. Топливная экономичность автомобиля в сложных условиях движения / Н. М. Маяк. – Киев: Вища школа, 1990. – 215 с.

Гащук П.М. Ідентифікація й нормування потенціалу автомобіля : [монографія] / П.М. Гащук, М.В. Дубно, О.Ф. Нефьодов. – Львів: Тріада ПЛЮС, 2007. – 240 с. – 52 іл., 24 табл.

Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: [навчальний посібник] / А.П. Солтус. – К.: Арістей, 2006. – 176 с.

Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів: навчальний посібник / В.І. Сирота. – Арістей, 2005. – 280 с.

Артамонов М.Д. Основы теории и конструкции автомобиля: [учебник для техникумов] / М.Д. Артамонов, В.А. Иларионов, М.М Морин / [изд. 2-е, перераб.]. – М.: «Машиностроение», 1974. – 288 с.

Подолян О.Ю. Модель паливної економічності зразків транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону / О.В. Боровик, О.Ю. Подолян // Вісник Хмельницького національного університету №1 (172). Технічні науки / Хмельницький національний університет. – Хмельницький; 2011. – С. 50 – 56.

Гутаревич Ю.Ф. Снижение вредных выбросов автомобиля в эксплуатационных условиях / Ю.Ф. Гутаревич. – Киев: Вища шк., 1991. – 179 с.

Глазырин А.В. Снижение токсичности автомобильных двигателей: учебное пособие / А. В. Глазырин, В. В. Грачев. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2000. – 98 с.

Грунаузэр А.А. Снижение токсичности и повышение эксплуатационной экономичности транспортных энергоустановок / А.А. Грунаузэр. – Харьков: Вища школа, 1981. – 144 с.

ГОСТ 20306-90. Автотранспортные средства. Топливная экономичность. Методы испытаний. Введ. 01.01.92. М.: Изд-во стандартов, 1991. – 32 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-04

Як цитувати

Podolian, O. Y. (2014). Нормування паливної економічності новітніх зразків транспортних засобів підрозділів охорони кордону. Військово-технічний збірник, (10), 100–106. https://doi.org/10.33577/2312-4458.10.2014.100-106

Номер

Розділ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ОВТ