Підхід до вибору засобів вимірювальної техніки військового призначення для метрологічного обслуговування військової техніки зв'язку

Автор(и)

  • M. Y. Yakovlev Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника НЦ СВ з наукової роботи, Ukraine
  • Y. V. Ryzhov Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, ад’юнкт штатний науково-організаційного відділу, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.10.2014.115-121

Ключові слова:

військова техніка зв’язку, метрологічне обслуговування, клас точності, метрологічні характеристики, засоби вимірювальної техніки військового призначення, ймовірність правильної оцінки результату вимірювання, умовні алгоритми

Анотація

У статті розроблено підхід до вибору засобів вимірювальної техніки військового призначення для метрологічного обслуговування військової техніки зв’язку з урахуванням мінімально необхідного значення ймовірності правильної оцінки результату виконання вимірювань за умовним алгоритмом довільної форми.

Посилання

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення. Чинний від 1996.01.01. – К.: Державний стандарт України, 1996. – 90 с.

Сакович Л.Н. Выбор средств измерений согласно требований к ремонтопригодности средств связи / Л.Н. Сакович, В.Н. Дзюба, В.П. Павлов // Зв'язок. – 2003. – №2. – С. 23–25.

Шабалин Ю.В. Методы и алгоритмы выбора средств измерений при синтезе системы метрологического обеспечения / Ю.В. Шабалин // Измерительная техника.-1998. – № 8. – С. 64-69.

Сакович Л.Н. Определение метрологических характеристик средств измерений для обслуживания и ремонта средств связи / Л.Н. Сакович, В.Н. Дзюба, В.П. Павлов // Зв'язок. – 2003. – №5. – С. 17–19.

Игнаткин В.У. Оценивание неопределенности при выборе оптимального количества измерений и класса точности средств измерительной техники / В.У. Игнаткин, Л.М. Виткин, В.А. Литвиненко, О.И. Белый // Системи обробки інформації. – 2009. – Вип. 5 (79). – С. 33 – 36.

Сакович Л. Выбор средств измерений для технического обслуживания и текущего ремонта оборудования систем защиты информации / Л. Сакович, В. Рыжаков, В. Павлов // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні. Вип. №7. – К.:НТУУ "КПІ". – 2003. – С. 77–85.

Павлов В.П. Методики дефектации военной техники связи при неплановых ремонтах: дис. канд. техн. наук: 20.02.14 / В.П. Павлов – К., 2006. – 182 с.

Ксёнз С.П. Диагностика и ремонтопригодность радиоэлектронных средств / С.П Ксёнз. – М.: Радио и связь, 1989. – 248 с.

Сакович Л.Н. Количественная оценка диагностических ошибок при восстановлении работоспособности техники связи / Л.Н. Сакович, Ю.П. Вансович // Зв'язок. – 2008. – №5-6. – С. 58–61.

Сакович Л.Н. Количественная оценка математического ожидания максимального отклонения диагноза / Л.Н. Сакович, Ю.П. Вансович // Зв'язок. – 2009. – №3. – С. 47–49.

Сакович Л.Н. Количественная оценка достоверности диагностирования при устранении аварийных повреждений техники связи / Л.Н. Сакович, Ю.П. Вансович // Зв'язок. – 2010. – №2. – С. 47–49.

Типовые методики метрологической экспертизы образцов и комплексов вооружения и военной техники: В 4 кн. – М.: Воениздат, 1986. – Кн. 4: Методика оценки качества средств и систем измерений и контроля. – 61 с.

Руководство по оценке правильности применения электрорадиоизделий и средств измерений в аппаратуре. – М., Воениздат, 1982.

Типовые методики метрологической экспертизы образцов и комплексов вооружения и военной техники: В 4 кн. – М.: Воениздат, 1986. – Кн. 3: Методика оценки единства, точности измерений и достоверности контроля параметров. – 68 с.

Сакович Л.Н. Количественная оценка вероятностных характеристик диагностических ошибок при ремонте техники связи / Л.Н. Сакович, В.П. Романенко // Зв'язок. – 2011. – №4. – С. 60–62.

Дослідження перспективних напрямків підвищення ефективності системи ремонту засобів спеціального зв’язку та захисту інформації Держспецзв’зку: Звіт про НДР "Пошук"/ІСЗЗІ НТУУ "КПІ": науковий керівник В.В. Козловський. – К., 2013. – 115 с. Інв. 1249.

Рыжаков В.А. Автоматизация диагностирования средств связи с кратными дефектами / В.А. Рыжаков, Л.Н. Сакович // Зв'язок. – 1997. – №2. – С. 44–46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-04

Як цитувати

Yakovlev, M. Y., & Ryzhov, Y. V. (2014). Підхід до вибору засобів вимірювальної техніки військового призначення для метрологічного обслуговування військової техніки зв’язку. Військово-технічний збірник, (10), 115–121. https://doi.org/10.33577/2312-4458.10.2014.115-121

Номер

Розділ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВТ