DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.9.2013.3-8

Синтез нових кінематичних схем бортових планетарних коробок передач основного танка на базі розроблених критеріїв оцінки динамічності машини

D. O. Volontsevych, Y. O. Veretennikov

Анотація


В роботі на основі аналізу існуючих танкових трансмісій синтезовано нові бортові планетарні коробки передач для основних танків типу Т-64, Т-72, Т-80-УД і Т-84, що частково усувають недоліки серійної коробки передач та поліпшують динаміку розгону. Також за допомогою раніше розроблених авторами інструментів, що дають можливість дослідникові проводити в автоматизованому режимі порівняльний аналіз динамічних якостей транспортного засобу в цілому і якості його трансмісії зокрема, проведено порівняльний аналіз існуючої танкової трансмісії і трансмісій, що запропоновані.

Ключові слова


військові гусеничні та колісні машини; трансмісії; бортові планетарні коробки передач; критерій якості трансмісії; динаміка; розгін

Повний текст:

PDF

Посилання


Методика расчета тягово-скоростных свойств и топливной экономичности автомобиля на стадии проектирования: Учебное пособие. // Д.Е. Вохминов, В.В. Коновалов, В.В. Московкин и др. –М.: МГТУ «МАМИ», 2000. – 43 с.

Смирнов Г.А. Теория движения колесных машин. – М.: Машиностроение, 1990. – 352 с.

Забавников Н.А. Основы теории транспортных гусеничных машин. – М.: Машиностроение, 1975. – 448 с.

Волонцевич Д.О., Веретенников А.И., Веретенников Е.А., Мущинский Ю.М. Оценка показателей динамичности армейских колесных машин и совершенства их трансмиссий по критерию максимального использования мощности двигателя. // Вісник НТУ «ХПІ». Збірка наукових праць. Тематичний випуск: Транспортне машинобудування. – Харків: НТУ «ХПІ», – 2009. №47. – С. 80-87.

Волонцевич Д.О., Веретенніков Є.О. Антропов Ю.В. Синтез нової кінематичної схеми бортових планетарних коробок передач основного танку на базі розроблених критеріїв оцінки динамічності машин. // Механіка та машинобудування, – №2, 2009. – С. 20-31.

Анализ планетарных коробок передач транспортных и тяговых машин / Филичкин Н.В. Учебное пособие. Компьютерная версия исправленная и дополненная. –Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. –178 с.
Copyright (c) 2020 D. O. Volontsevych, Y. O. Veretennikov

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.