DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.9.2013.23-30

Математичні моделі динаміки руху модифікованих військових колісних засобів

W. D. Zalypka

Анотація


Отримані математичні моделі динаміки руху модифікованих військових колісних засобів при сталій зміні радіуса коліс та виконано їх комп’ютерне моделювання.


Ключові слова


військові колісні засоби; прямолінійний рух; криволінійний рух; радіус повороту; ведуча вісь; ведена вісь

Повний текст:

PDF

Посилання


Патент №46775 Україна. МПК9 В62D 9/00 Спосіб здійснення поворотів колісного транспортного засобу/ Шабатура Ю.В., Фолюшняк О.М.; заявник і патентовласник Шабатура Ю.В., Фолюшняк О.М. - №200905878; заявл. 09.06.09; опубл. 11.01.10, Бюл. № 1

Шабатура Ю.В. Теоретичні засади і практичні аспекти застосування нового принципу керування напрямком руху колісного транспортного засобу військового призначення / Ю.В. Шабатура, В.Д. Залипка – Львів: Академія сухопутних військ, 2011, С. 85-92. - (Військово-технічний збірник №2(5)).

Шабатура Ю.В. Моделі оцінки граничних умов руху модифікованих військових колісних засобів / Ю.В. Шабатура, В.Д. Залипка – К: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2013, С. 152-164. – (Збірник наукових праць №5(63), ТАЄМНО).

Армійські автомобілі. Основи руху, будова, характеристики / [Білоус Б.Д., Ткачук П.П., Андрусик Я.Ф. та ін.]; під ред. Б.Д. Білоуса. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007. – 536 с.

Фаробин Я.Е. Теория поворота транспортных машин / Фаробин Я.Е. – М.: Машиностроение, 1970. – 176 с.

Шкіль М.І. Вища математика / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник, В.М. Котлова – К.: Вища школа, 1985. – 391 с.

Кучерук І.М. Загальний курс фізики: навч. Посібник для студентів вищих техн.і пед. закладів освіти / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик; під ред. І.М. Кучерука. – К: Техніка, 1999. – 536 с.
Copyright (c) 2020 W. D. Zalypka

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.