DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.9.2013.43-46

Система підтримки прийняття рішень як складова автоматизованої системи управління Сухопутних військ Збройних Сил України

P. P. Tkachuck, V. V. Lytvyn, E. V. Luchuk

Анотація


У статті розглядається побудова системи підтримки прийняття рішень як складової автоматизованої системи управління Сухопутних військ Збройних Сил України з використанням онтологічного підходу. Описано процес побудови бази знань та математичних моделей окремих задач, для розв’язування яких призначена система. Здійснено імітаційне моделювання функціонування системи, наведено відповідні приклади.

Ключові слова


підтримка прийняття рішень; моделювання бойових дій; онтологія; автоматизована система управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Белов В.С. Информационно-аналитические системы. Основы проектирования и применения / В. С. Белов – М : МГУЭСИ, 2005. – 111 с.

Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики / Ю.М. Коршунов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 496 с.

Згуровский М. З. Системный анализ: проблемы, методология, приложения / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова. – Киев: Наук. думка, 2005. – 743 с.

Gruber T. A translation approach to portable ontologies / T.Gruber // Knowledge Acquisition. – 1993. – № 5 (2). – P. 199–220.

Литвин В. В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень: монографія / В. В. Литвин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 240 с.

Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях // Д.Г. Досин, В.В. Литвин, Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник. – Львів: «Цивілізація», 2009. – 414 с.

Литвин В. В. Задачі оптимізації структури та змісту онтології та методи їх розв’язування / В. В. Литвин // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія : Інформаційні системи та мережі. – 2011. – №715. – С. 189–200.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 P. P. Tkachuck, V. V. Lytvyn, E. V. Luchuk

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.