DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.9.2013.80-84

Формалізація задачі та математична модель системи контролю адекватності управління наземними рухомими об’єктами

U. V. Shabatura, I. B. Milkovich

Анотація


Розглянуто формалізацію роботи мікропроцесорної системи контролю адекватності управління наземними рухомими об’єктами (СКАУ НРО) механіком-водієм. Створено математичну модель функціонування СКАУ НРО.


Ключові слова


адекватність управління; система контролю; математична модель системи контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Шабатура Ю.В. Технологія вимірювання на основі представлення значень вимірюваних величин часовими інтервалами: монографія / Юрій Васильович Шабатура. – Вінниця: ВНТУ, 2010. - 324 с.

Патент 2200095 РФ, МПК7 B60K28/06, G08B21/00 Телеметрическая система контроля бодрствования водителя транспортного средства / Дементиенко В.В., Марков А.Г., Шахнарович В.М.; заявитель и патентообладатель Закрытое акционерное общество "НЕЙРОКОМ". - № 2001122090/09; заявл. 09.08.2001; опубл. 10.03.2003

Патент 2111133 РФ, МПК7 В60К28/06. Устройство для предупреждения об опасности водителя механического транспортного средства при утрате им активности вследствие, например, засыпания/ Подлазов Е.М. - № 9402458028; заявл.30.06.1994; опубл. 20.05.1998. Бюл. № 6.

Патент 2423070 РФ, МПК7 A61B 3/113. Измерение бдительности / Джонс Мюррей - №2007136788/14; заявл. 06.03.2006; опубл. 10.07.2011 Бюл. № 19.

Патент 6087941 США, МПК7 G08B23/00. Warning device for alerting a person falling asleep/ Mark Ferraz. - № 09/391671 ; заявл. 08.09.1999 ; опубл. 11.07.2000.

Патент 4272764 США, МПК7 G08B021/00. Self contained head mountable sleep inhibiting device / Myron R Herr, Austin E Elmore. - № 111711 ; заявл. 14.01.1980 ; опубл. 09.06.1981.

Шабатура Ю.В., Мількович І.Б. Аналіз світових тенденцій розвитку систем контролю адекватності управління наземною рухомою військовою технікою // Військово-технічний збірник. – № 6. – Львів: АСВ, 2012. – С. 156-160.

Шабатура Ю.В., Мількович І.Б. Аналіз напрямків створення мікропроцесорної системи контролю адекватності управління механіком-водієм мобільною військовою технікою. // Тези доповіді / V-та науково-технічна конференція.– Львів: АСВ, 2012.

Вентцель Е. С. «Теория вероятностей» 4-е изд. М.: Наука, 1969. — 576 c.
Copyright (c) 2019 U. V. Shabatura, I. B. Milkovich

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.