DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.7.2012.20-24

Апроксимація функцій аеродинамічних коефіцієнтів сили опору повітря методом найменших квадратів

V. I. Hrabchak

Анотація


В статті досліджується питання апроксимації функції аеродинамічних коефіцієнтів сили опору повітря при розв’язанні задач розрахунку траєкторії польоту снарядів на ЕОМ. Побудована регресійна модель, яка заснована на використанні методу найменших квадратів з апроксимацією значень функції аеродинамічних коефіцієнтів сили опору повітря лінійним поліномом і поліномом другого та вищого степенів, надані результати розрахунків коефіцієнтів регресійної моделі. Запропоновані алгоритми апроксимації функцій, заданих таблично, методом найменших квадратів та обчислення значень аеродинамічних коефі­цієнтів функції сили опору повітря.


Ключові слова


апроксимація функцій; аеродинамічні коефіцієнти сили опору повітря; метод найменших квадратів; степеневі поліноми

Повний текст:

PDF

Посилання


Равдин И.Ф. Внешняя баллистика неуправляемых реактивных снарядов / И.Ф. Равдин. – Л.: ВАА, 1972. – 184 с.

Внешняя баллистика. Кн. 1. – М.: ВАИА им. Дзержинского, 1954. – 463 с.

Внешняя баллистика. Кн. 2. – М.: ВАИА им. Дзержинского, 1954. – 496 с.

Дубовик В.П. Вища математика / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Київ: А.С.К., 2006. – 648 с.

Лисенко В.М. Теорія польоту / В.М. Лисенко, В.І. Грабчак, Д.А. Новак. – Суми: СумДУ, 2006. – 203 с.

Калиткин Н.Н. Численные методы / Н.Н. Калиткин. – М.: Наука, 1978. – 512 с.

Дмитриевский А.А. Внешняя баллистика / А.А. Дмитриевский, Л.Н. Лисенко. – М.: Машиностроение, 2005. – 607 с.

Трауб Дж. Итерационные методы решения уравнений / Дж. Трауб. – М.: Мир, 1985. – 263 с.

Суетин П.К. Классические ортогональные многочлены / П.К. Суетин. – М.: Наука, 1976. – 327 с.
Copyright (c) 2020 V. I. Hrabchak

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.