DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.7.2012.33-43

Підвищення тактико-технічних характеристик легкоброньованих машин шляхом забезпечення міцності бронекорпусів

I. M. Karapeychyk, S. T. Brul, N. А. Tkachuk, E. V. Peleshko, O. V. Kokhanovska

Анотація


У статті описано новий підхід до підвищення тактико-технічних характеристик легкоброньованих машин шляхом забезпечення міцності бронекорпусів. Для визначення реакції бронекорпусів на дію реактивних зусиль віддачі застосовано метод скінченних елементів. Синтез конструктивних рішень здійснюється на основі методу узагальненого параметричного підходу. Результати досліджень проілюстровані на прикладі бронекорпусів бронетранспортерів та інших бойових машин.


Ключові слова


військові гусеничні і колісні машини; бронекорпус; напружено-деформований стан; тактико-технічні характеристики; режим бойового застосування

Повний текст:

PDF

Посилання


Пановко Я.Г. Введение в теорию механических колебаний / Я.Г. Пановко. – М.: Наука, 1971. – 240 с.

Гриценко Г.Д. Специализированная система автоматизированного анализа прочности и жесткости корпусов легкобронированных машин для выбора их рациональных конструктивных параметров при импульсном воздействии от усилия стрельбы / Г.Д. Гриценко, С.Т. Бруль, А.В. Ткачук // Вестник НТУ «ХПИ». Тем. вып.: Машиноведение и САПР. – 2006. – №3. – С. 10-20.

Васильев А.Ю. Исследование динамики поведения корпуса МТ-ЛБ при стрельбе / А.Ю. Васильев, Е.П. Пономарев, С.Т. Бруль // Вестник НТУ «ХПИ». Тем. вып.: Машиноведение и САПР. – 2006. – №33. – С. 3-8.

Гриценко Г.Д. Экспериментальное исследование элементов корпусов БТР-80 / Г.Д. Гриценко, А.Н. Малакей, Н.А. Ткачук // Вестник НТУ «ХПИ». Тем. вып.: Машиноведение и САПР. – 2006. – №33. – С. 23-27.

Пелешко Е.В. Расчетно-экспериментальная идентификация параметров численных моделей корпусных элементов транспортных средств / Е.В. Пелешко, А.Ю. Васильев, Г.Д. Гриценко, С.Т. Бруль, Е.П. Пономарев // Механіка та машинобудування. – 2007. – №1. – С. 95-100.

Ткачук Н.А. Основы обобщенного параметрического описания сложных механических систем / Н.А. Ткачук, А.Д. Чепурной, Г.Д. Гриценко, Е.А. Орлов, С.Т. Бруль // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2007. – №9(115). Част. 1. – С. 196-205.

Пелешко Е.В. К вопросу о расчетно-экспериментальном определении параметров численных моделей корпусов транспортных средств / Е.В. Пелешко, А.Ю. Васильев, Г.Д. Гриценко, С.Т. Бруль, Е.П. Пономарев // Вестник НТУ «ХПИ». Тем. вып.: Транспортное машиностроение. – 2007. – №33. – С. 140-144.

Бруль С.Т. Моделирование реакции корпусов легкобронированных машин на действие ударно-импульсных нагрузок / С.Т. Бруль, И.Н. Карапейчик, В.М. Мазин, Н.А. Ткачук // Вестник НТУ «ХПИ». Тем. вып.: Машиноведение и САПР. – 2011. – № 22 – С. 12–19.

Бруль С.Т. Моделирование физико-механических процессов в корпусах легкобронированных машин: подходы, модели, эффекты / С.Т. Бруль, Н.А. Ткачук, А.Ю. Васильев, И.Н. Карапейчик // Механіка та машинобудування». – 2011. – №1. – С. 66-73.

Пелешко Є.В. Комплексне дослідження міцності та жорсткості корпусів транспортних засобів спеціального призначення / Є.В. Пелешко, М.А. Ткачук, С.Т. Бруль, О.В. Литвиненко, І.М. Карапейчик // Вестник НТУ «ХПИ». Тем. вып.: Транспортное машиностроение. – 2010. – №39. – С. 116-131.
Copyright (c) 2020 I. M. Karapeychyk, S. T. Brul, N. А. Tkachuk, E. V. Peleshko, O. V. Kokhanovska

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.