DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.7.2012.52-60

Принципи побудови енергетичної теорії оцінювання параметрів радіосигналів

G. V. Pevtsov, A. Y. Yatsutsenko, Y. V. Trofymenko, D. V. Karlov, A. M. Ostapova

Анотація


Викладаються принципи оцінювання початкової фази і частоти в радіолокаційних системах при використанні енергетичної теорії виявлення-оцінювання. Розглядається узагальнення фазового способу оцінювання параметрів радіосигналів для синтезу вимірювальної системи при енергіях радіосигналів, співвимірних з енергією внутрішніх шумів приймача. Подається метод визначення радіальної складової швидкості в умовах апріорної визначеності несучої частоти радіосигналів. Наводиться узагальнений динамічний алгоритм попередньої класифікації об'єктів за доплерівською частотою.

Ключові слова


енергетичний критерій виявлення радіолокаційних сигналів; РЛС; багатоканальне енергетичне виявлення цілей; оцінювання початкової фази і частоти радіолокаційних сигналів; динамічний алгоритм попередньої класифікації об'єктів за доплерівською частотою

Повний текст:

PDF

Посилання


Радиоэлектронные системы: основы построения и теория. Справочник / Я.Д. Ширман, Ю.И. Лосев, Н.Н. Минервин, С.В. Москвитин, С.А. Горшков, Д.И. Леховицкий, Л.С. Левченко / Под ред. Я.Д. Ширмана. – М.: ЗАО «МАКВИС», 1998. – 828 с.

Пєвцов Г.В., Яцуценко А.Я., Карлов Д.В., Трофименко Ю.В. Метод енергетичного виявлення радіосигналів // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: – 2010. – №4(16). – С. 72-76.

Патент на корисну модель 57216. Україна, МПК G01S 7/02. / Процес енергетичного виявлення радіосигналів Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко та ін.; – №201012202; заявл. 15.10.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. №3.

Пєвцов Г.В., Яцуценко А.Я., Карлов Д.В., Трофименко Ю.В., Клімішен О.О. // Патент на корисну модель 64707. Україна, МПК G01S 7/34. / Спосіб багатоканального за часом енергетичного виявлення радіосигналів; – №201106721; заявл. 30.05.2011; опубл. 10.11.2011, Бюл. №21.

Пєвцов Г.В., Яцуценко А.Я., Карлов Д.В., Трофименко Ю.В., Челпанов А.В., Шевченко В.І. // Патент на корисну модель 64706. Україна, МПК G01S 7/34. / Спосіб енергетичного виявлення радіосигналів при впливі активних маскуючих перешкод; – №201106697; заявл. 30.05.2011; опубл. 10.11.2011, Бюл. №21
Copyright (c) 2020 G. V. Pevtsov, A. Y. Yatsutsenko, Y. V. Trofymenko, D. V. Karlov, A. M. Ostapova

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.