Аналіз причин виникнення і оцінка похибок визначення координат снарядів та мін на траєкторії польоту при застосуванні цифрової фотореєстрації

Автор(и)

  • P. P. Tkachuk Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, доктор історичних наук, професор, начальник Академії, Україна
  • Y. V. Shabatura Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Україна
  • R. V. Kuzmenko Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, ад’юнкт науково-організаційного відділу, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.7.2012.60-67

Ключові слова:

фотореєстрація, похибка, координати, траєкторія, снаряд

Анотація

У роботі проведено аналіз причин виникнення похибок, що зумовлені внутрішніми і зовнішніми чинниками при визначенні координат снарядів та мін на траєкторії польоту. Розроблено математичні моделі з оцінки похибок визначення координат снарядів та мін на траєкторії польоту при стереофото­реєстрації і їх моделі чутливості до зміни вхідних параметрів. Проведено комп'ютерне моделювання відповідними процедурами пакета Maple 5.00.

Посилання

Кучеров А.С. Измерительно-вычеслительный комплекс для натурных экспериментов: учебное пособие / А.С. Кучеров, В.Г. Путятин, В.Г. Середюк. – К.: КВИРТУ ПВО, 1992. – 301 с.

Хижняк В.В. Структура, завдання та напрямки розвитку полігонних вимірювально-обчислювальних комплексів / В.В. Хижняк // Наука і оборона. – 1999. – №1. – С. 59–63.

Лобанов А. Н. Фотограмметрия: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / А.Н. Лобанов. – М.: Недра, 1984. – 552 с.

Оптика в военном деле: сборник статей. – Том ІІ / сост. К.С. Андроников, В.В. Балаков, А.Н. Бужинский и др. [под ред. С.И. Вавилова и М.В. Савостьяновой] – 3-е изд. – Москва, Ленинград: Академия наук СССР, 1948. – 388 с.

Кузьменко Р.В. Моделювання траєкторії польоту артилерійської міни за її образом, який отримано відеофіксацією / Р.В. Кузьменко // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – №2(26). – С. 61–64.

Шабатура Ю.В. Визначення координат балістичного тіла стереофотометричним методом та його метрологічний аналіз / Ю.В. Шабатура, Р.В. Кузьменко // Проблеми створення, випробовування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. №5. – С. 204-211.

Лобанов А.Н. Фототопография. Наземная стереофотограмметрическая съемка. 3-е изд., перераб. и доп. / А.Н. Лобанов. – М.: Недра, 1968. – 268 с.

Глотов В., Пащетник О. Аналіз впливу похибок елементів внутрішнього орієнтування при коротко-базисному стереофотограмметричному зніманні / В. Глотов, О. Пащетник. – Фотограмметрія, геоінформаційні системи та картографія. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Вип. ІІ (16), 2008. – 117-122 с.

W. Xie, Zhang Z., Zhang J. Мulti-image based camera calibration without control points // The international archives of the remote sensing and spatial information sciences/ XXXV congress ISPRS. Istanbul, 2004. – Comm. 5. – Р. 36-41.

Глотов В.М., Майоров Г.Є. Метод калібрування цифрових камер // Матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку". – Львів – Краків, 2000. – С. 163–169.

The Camera Calibration Toolbox v0.4 [Електронний ресурс] / Режим доступу до журн.: http://graphics.cs.msu.ru/ru/science/research/calibration/cpp

AcrCalibrator 1.0 Released [Електронний ресурс] / Режим доступу до журн.: http://www.fors.net/chromoholics/

Camera Calibration Toolbox for Matlab [Електронний ресурс] / Режим доступу до журн.: http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-09

Як цитувати

Tkachuk, P. P., Shabatura, Y. V., & Kuzmenko, R. V. (2012). Аналіз причин виникнення і оцінка похибок визначення координат снарядів та мін на траєкторії польоту при застосуванні цифрової фотореєстрації. Військово-технічний збірник, (7), 60–67. https://doi.org/10.33577/2312-4458.7.2012.60-67

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ